Op deze pagina vindt u de levering van het ministerie van Financiën naar aanleiding van de informatievordering van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag die ziet op het memorandum over de CAF-11 zaak uit 2017 van de vaktechnisch coördinator. Deze levering heeft op 28 oktober 2020 plaatsgevonden.

Deze levering omvat het door de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag gevorderde afschrift van het interne memo inzake de CAF-11 zaak uit 2017 dat op 20 oktober 2020 met de Kamer is gedeeld. Daarnaast treft u de documenten betreffende de opdracht, voorbereiding, bespreking en opvolging van het memo. Dit memo staat bekend als het ‘memo Palmen’.

Op deze website staan alle documenten van de betreffende levering met daarbij een inventarislijst. Deze inventarislijst staat bovenaan. Op deze inventarislijst is onder meer een korte duiding van de documenten uit de betreffende levering opgenomen en de datum van het originele stuk. Deze informatie kunt u gebruiken om te bepalen of u een specifiek document wilt bekijken. De documenten op de inventarislijst zijn tevens genummerd. Dit nummer is opgenomen in de kolom onder ‘Stuk’. Dit unieke nummer correspondeert met het nummer van de afzonderlijke documenten die u aantreft op deze website. Op deze manier kunt u het stuk dat u wilt bekijken gemakkelijk vinden.

Lees hier het hele bericht , deze is afkomstig van de Rijksoverheid