Op deze pagina vindt u de documenten de verslagen van de overleggen tussen Belastingdienst en het ministerie van SZW in de periode 2012-2018, welke zijn openbaar gemaakt bij het Wob-besluit van 10 november 2020. In de verslagen zijn geen passages meer te vinden die eerder onleesbaar waren gemaakt op grond van artikel 11.1 van de Wob (persoonlijke beleidsopvattingen). Als eerste document vindt u het destijds genomen besluit, waaruit blijkt wat de inhoud is van de stukken die u als tweede document op deze pagina vindt.

Lees hier het hele bericht , deze is afkomstig van de Rijksoverheid