Op deze pagina vindt u informatie over het aanvullend voorbereidingsdossier dat Peter Veld, Hans Blokpoel en Sandra Palmen hebben ontvangen van het ministerie van Financiën in aanloop naar het verhoor door de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Voor deze getuigen geldt dat zij geen stukken hebben gekregen, anders dan (i) stukken die onderdeel uitmaken van het basisdossier; (ii) stukken die zijn aangeleverd bij de ondervragingscommissie en waarvan de getuige de opsteller of de geadresserde was (zoals bijvoorbeeld notities die de betreffende getuige heeft gezien of e-mailberichten waarin de getuige in de cc of als geadresseerde is opgenomen) en/of (iii) stukken die eerder via besluiten op Wob-verzoeken of op andere wijze openbaar zijn geworden. 

Lees hier het hele bericht , deze is afkomstig van de Rijksoverheid