Op deze pagina vindt u het aanvullend voorbereidingsdossier dat Eric Wiebes heeft ontvangen van het ministerie van Financiën in aanloop naar het verhoor door de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Als eerste document is een inventarislijst opgenomen. De nummering op de inventarislijst correspondeert met de nummers van de documenten hieronder. Het aanvullend voorbereidingsdossier betreft de stukken Eric Wiebes heeft ontvangen in aanvulling op het basisvoorbereidingsdossier, dat u onder de volgende link kunt vinden.

Naast de stukken die onderdeel uit maken van het basisvoorbereidingsdossier en het aanvullend dossier, heeft iedere getuige ook een kopie ontvangen van stukken die zijn aangeleverd bij de ondervragingscommissie en waarvan de getuige de opsteller of de geadresseerde was (zoals bijvoorbeeld notities die de betreffende getuige heeft gezien of e-mailberichten waarin de getuige in de cc of als geadresseerde is opgenomen). Zie hiervoor ook de verschillende gepubliceerde informatieleveringen op het informatiepunt.

In januari 2023 zijn op deze pagina een aantal documenten opnieuw gepubliceerd. Deze documenten bevatten persoonsgegevens die ten onrechte niet gelakt waren. Nadat deze persoonsgegevens alsnog zijn gelakt, zijn de documenten opnieuw gepubliceerd. 

Lees hier het hele bericht , deze is afkomstig van de Rijksoverheid