Op deze pagina vindt u het aanvullend voorbereidingsdossier dat Agaath Cleyndert heeft ontvangen in aanloop naar het verhoor door de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Als eerste document is een inventarislijst opgenomen. De nummering op de inventarislijst correspondeert met de nummers van de documenten hieronder. Het aanvullend voorbereidingsdossier betreft de factsheets die mevrouw Cleyndert heeft ontvangen in aanvulling op het basisvoorbereidingsdossier, dat u onder de volgende link kunt vinden.

De factsheets zijn op verzoek van mevrouw Cleyndert opgesteld door een medewerker van het ministerie van Financiën. De inhoud van de factsheets is niet breder getoetst op feitelijke juistheid. Derhalve kan niet worden ingestaan voor de juist-en volledigheid van de in de factsheets opgenomen informatie.

Naast de stukken die onderdeel uit maken van het basisvoorbereidingsdossier en het aanvullend dossier, heeft iedere getuige ook een kopie ontvangen van stukken die zijn aangeleverd bij de ondervragingscommissie en waarvan de getuige de opsteller of de geadresseerde was (zoals bijvoorbeeld notities die de betreffende getuige heeft gezien of e-mailberichten waarin de getuige in de cc of als geadresseerde is opgenomen). Zie hiervoor ook de verschillende gepubliceerde informatieleveringen op het informatiepunt.

Lees hier het hele bericht , deze is afkomstig van de Rijksoverheid