Deze rapportage gaat onder andere in op het gebruik kinderopvangtoeslag, ontwikkeling van de gemiddelde uurprijs van opvang en het aantal locaties in de dagopvang in het eerste kwartaal van 2021. 1.    Gebruik kinderopvangtoeslag In het eerste kwartaal van 2021 gingen er 827.000 kinderen met kinderopvangtoeslag naar de opvang. Dit is een daling van 19.000 kinderen ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. De gevolgen van corona op het gebruik van kinderopvang blijven daarmee onveranderd zichtbaar. In het eerste kwartaal was de kinderopvang overigens tijdelijk gesloten. Hierdoor kunnen de cijfers een vertekend beeld geven. Onderstaande tabel laat het aantal… Nieuws, kwartaalrapportage, kwartaalrapportage kinderopvangtoeslag
Bron : Kinderopvang-Wijzer Ga naar : Read More