Branchevereniging : Drie redenen om te investeren in kinderopvang

  • door

Het kabinet komt zijn belofte om kinderen, ouders en ondernemers in de kinderopvang eindelijk stabiliteit te bieden, niet na. Ook dit jaar wordt er niet geïnvesteerd in de kinderopvang. Sterker nog, voor het derde jaar op rij wordt nog meer bezuinigd dan eerder begroot. Dat blijkt uit de kabinetsplannen die vandaag werden gepresenteerd. Brancheorganisatie Kinderopvang roept de politiek in deze brief op om op te komen voor de belangen van kinderen en ouders.

21.000 collega’s zitten thuis

Het budget voor kinderopvangtoeslag werd de afgelopen jaren bij elk begrotingsmoment naar beneden bijgesteld. Met de nodige gevolgen. Het aantal kinderen dat gebruikmaakt van de kinderopvang is in drie jaar tijd met bijna 100.000 afgenomen. Het gemiddeld aantal uren opvang per kind per jaar is gedaald met zo’n 150 uur. In deze drie jaar zijn ook nog eens 21.000 medewerkers thuis komen te zitten. Een groot deel van hen moet aanspraak maken op de ww.

Blijft het kabinetsbeleid hetzelfde, dan zal deze lijn zich doorzetten. Onze leden verwachten dat de vraag naar kinderopvang nog verder zal dalen. De pool met pedagogisch medewerkers zonder baan loopt volgens Kenniscentrum Calibris bij ongewijzigd beleid op tot 31.000 in 2017.

Investeren is dan ook noodzakelijk om te garanderen dat kinderopvang nu en in de toekomst de volgende 3 rollen kan blijven vervullen:

1. Wij ontzorgen ouders

Uit onderzoek van het SCP blijkt dat grootouders een grote rol spelen in het opvangen van kinderen. Maar wat als zij een keer niet kunnen? Bij de kinderopvang hoeven ouders zich hier geen zorgen over te maken. Op vaste of flexibele momenten worden kinderen opgevangen door opgeleide medewerkers.

2. Wij maken het verschil

De helft van de moeders vindt het combineren van werk en zorg zwaar. Zonder kinderopvang wordt deze combinatie steeds moeilijker. Uit de cijfers van het SCP blijkt dat ouders, en met name jonge moeders, minder gaan werken door de bezuiningen op de kinderopvangtoeslag.

3. Wij bereiden kids voor op school

Professionele (pedagogisch) medewerkers begeleiden kinderen in hun ontwikkeling. Kinderen leren met andere kinderen spelen en ze worden goed voorbereid op het onderwijs. Bijvoorbeeld door aandacht te schenken aan taalontwikkeling.

Investeer in kinderopvang!

Kinderopvang is een belangrijke schakel in een gezin en daarmee in de samenleving. Toch maakt het kabinet het steeds moeilijker voor ouders om er gebruik van te kunnen maken. Brancheorganisatie Kinderopvang roept het kabinet en de Kamer dan ook op om bij de begroting 2015 de negatieve effecten van de bezuinigingen recht te zetten en te zorgen dat de extra opbrengsten van de bezuinigingen terug de sector ingaan. Dat in het belang van alle kinderen en hun ouders.

Bron  : http://www.kinderopvang.nl/nieuws/nieuws-bericht/?newsitemid=287670272

Deel dit artikel