bijPEET B.V.

  • door

De kinderopvangorganisatie bijPEET B.V. is in het LRK ingeschreven als houder van één of meer kinderopvanglocaties. Tot de onderneming behoren : Locaties Kindplaatsen Kinderdagverblijf 1 8 Buitenschoolse opvang 1 8 Totaal 2 16 De exploitatie is ondergebracht in de rechtsvorm : Besloten Vennootschap en houdt kantoor in Stroobos. Meer informatie is te vinden op de … Lees meer

Deel dit artikel