IJgenweis Kinderopvang B.V.

  • door

De kinderopvangorganisatie IJgenweis Kinderopvang B.V. is in het LRK ingeschreven als houder van één of meer kinderopvanglocaties. Tot de onderneming behoren : Locaties Kindplaatsen Kinderdagverblijf 2 82 Buitenschoolse opvang 1 44 Totaal 3 126 De exploitatie is ondergebracht in de rechtsvorm : Besloten Vennootschap en houdt kantoor in Waddinxveen. Meer informatie is te vinden op … Lees meer

Deel dit artikel