Beleid van Kamp (VVD) in praktijk – kostenverspilling duizenden euro’s voor ondernemer

Sinds oktober 2010 is Henk Kamp (VVD) de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Nu wordt de VVD toch vaak gezien als de partij van en voor de ondernemer. Ook wil men weinig regelgeving of bemoeienis van de overheid. Bij het standpunt Kinderopvang voor de verkiezingen 2012 vermeldt de VVD dat men “zo min mogelijk regels die leiden tot onnodige bureaucratie” wil.

Is dat nu altijd zo?

Een praktijkvoorbeeld die het gevolg is van het beleid van minister Kamp.

Stel : u wilt als ondernemer een nieuwe locatie openen in de kinderopvang. U huurt een locatie, voert een verbouwing uit rekening houdend met regelgeving GGD, richt deze in met geschikt en veilig meubilair en nodigt de GGD uit voor een inspectie zodat u de locatie kan openen. U beschikt verder over pedagogisch beleid en ander noodzakelijke documenten.

De GGD komt langs en bekijkt bewonderend uw locatie en denkt dat deze zeker geschikt is voor de opvang van kinderen. U denkt : yippee… de kinderen kunnen geplaatst worden.

Helaas, te vroeg de handjes in de lucht

Onder verantwoording van Minister Kamp is er sinds 2012 regelgeving waardoor u als ondernemer circa 10 weken de locatie niet kan exploiteren. Wel heeft u gedurende die tijd diverse kosten die doorlopen.

Waarom is dat zo ?

Uw klanten (de ouders/verzorgers) krijgen pas kinderopvangtoeslag als er een inschrijving is in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Exploitatie van de kinderopvang zonder dat de ouders kinderopvangtoeslag krijgen zal dan in 99 % van de gevallen niet mogelijk zijn.

De inschrijving in het LRK vindt plaats bij opmaak van het definitief rapport door de GGD. En de GGD moet dat definitief rapport uitbrengen binnen 10 weken na opmaak voorlopig rapport (bij het eerste bezoek).

De GGD komt pas langs als u in het bezit bent van alle noodzakelijke vergunningen (zoals een omgevingsvergunning).

Ondertussen

De eerste 10 weken na gereedkomen van de locatie kan u de deur beter tijdelijk op slot doen. In tussentijd heeft u geen omzet, maar wel kosten, zoals de huur en personeel. Daarbij is het afwachten wanneer u de eerste kinderen kan inplannen. De opmaak van het definitieve rapport moet binnen 10 weken, maar kan dus ook na 7 of 8 of…., dus inplannen is lastig.

Kostenverspilling

U heeft als ondernemer dus tot 10 weken extra leegstand, dus de maatregelen van Kamp leveren u een extra kostenpost op van duizenden euro’s. Bij een opvanglocatie van enig formaat kan dit al gauw oplopen tot ver boven € 10.000.

Veiligheid

Dat de veiligheid van de kinderen niet in gevaar mag komen is natuurlijk zonneklaar. Maar is een wachtperiode van 10 weken noodzakelijk omdat het definitieve rapport opgemaakt moet worden ?.

Ministerie van SoZaWe

Het ministerie heeft aangegeven dat deze gang van zaken een “bewuste” keuze was. En wie draagt de verantwoording over dit ministerie ? De heer Kamp van het VVD.

Deel dit artikel