Salaristabellen CAO Sociaal Werk beschikbaar

personeelstekort

Bij de CAO Sociaal Werk zijn nu de definitieve salaristabellen beschikbaar, met salarissen per 1 september 2019 en per 1 juli 2020. Hierbij zijn ook de bruto uurloon online beschikbaar gesteld. De CAO Sociaal Werk is van toepassing voor organisaties als:         Algemeen sociaal werk         Participatie & buurtwerk         Kinder- en jongerenwerk         Vrijwilligerswerk … Meer lezen Salaristabellen CAO Sociaal Werk beschikbaar

Oplossingen voor personeelstekort Kinderopvang

personeelstekort

Bij het zoeken van oplossingen voor het personeelstekort wordt er van alles bedacht. Dit varieert van creatief tot de categorie “open deur intrappen”. Het lijkt er ook op dat veel organisaties liever investeren in een tijdelijke dan in een meer structurele oplossing. Als basis is een goede vindbaarheid van uw website belangrijk. U kunt het … Meer lezen Oplossingen voor personeelstekort Kinderopvang

Gevolgen wijziging pensioenpremie kinderopvang 2020

Er is een grote kans dat in 2020 de pensioenpremies gaan wijzigen bij bijvoorbeeld de branche kinderopvang. Het pensioenfonds PFZW heeft eind 3e kwartaal 2019 een actuele dekkingsgraaf van 92,2 %. Als deze einde van het jaar niet op 94 % ligt zullen de pensioenen verlaagd worden en de pensioenpremies verhoogd met maximaal 2,5 %. … Meer lezen Gevolgen wijziging pensioenpremie kinderopvang 2020

Nettolonen kinderopvang stijgen circa 1,8 %

Blijkens berekeningen van de website WerkenbijKinderopvang.nl stijgen in 2020 de nettolonen in de kinderopvang met circa 1,8 %. De berekeningen zijn gebaseerd op de brutolonen van schaal 6, de schaal waarin de pedagogisch medewerkers in de kinderopvang zijn ingedeeld. Netto levert dat gemiddeld circa € 33,98 per maand meer op, bij een voltijds dienstverband. Deze … Meer lezen Nettolonen kinderopvang stijgen circa 1,8 %

Helft van de meisjes op het mbo in zorg en welzijn

Meisjes volgen vaker dan jongens een mbo-opleiding op het hoogste niveau. Van de meisjes die in het studiejaar 2017/’18 jonger waren dan 25 jaar en een mbo-opleiding volgden, deed ongeveer 60 procent een opleiding op het hoogste niveau (mbo-4). Bij jongens lag dat rond de 51 procent. Ongeveer de helft van de meisjes doet een … Meer lezen Helft van de meisjes op het mbo in zorg en welzijn

Eindejaartips Kinderopvangtoeslag beschikbaar

calculator

De eindejaartips kinderopvangtoeslag 2019 zijn geplaatst op de website Werkenbijkinderopvang.nl. Ieder jaar worden veel ouders geconfronteerd met terugvorderingen voor de kinderopvangtoeslag. Bij een groot aantal van deze beschikkingen had dit voorkomen kunnen worden door tijdig wijzigen door te voeren. Vaak wordt vergeten dat iedere wijziging in een bestanddeel voor het belastbaar inkomen ook betekend dat … Meer lezen Eindejaartips Kinderopvangtoeslag beschikbaar

Publiciteit voor uw organisatie

Hoe kan je als bedrijf/organisatie jezelf in de markt zetten? Dat is een vraag waar bijna iedere organisatie mee stoeit. Het kan natuurlijk via advertenties, banners en vel andere (betaalde) vormen. Het kan ook door “content” online te zetten, een verhaal/ blog over de activiteiten, over een bijzondere USP, welke diensten er aangeboden worden, waarom … Meer lezen Publiciteit voor uw organisatie

Aantal vacatures bijna gelijk aan aantal werklozen

In het tweede kwartaal van 2019 nam het aantal openstaande vacatures met 6 duizend toe tot 284 duizend. Het aantal werklozen daalde met 11 duizend naar 305 duizend. Hierdoor is de spanning op de arbeidsmarkt opgelopen naar een nieuw hoogtepunt: gemiddeld 93 vacatures per 100 werklozen. In het eerste kwartaal waren dat nog 88 vacatures … Meer lezen Aantal vacatures bijna gelijk aan aantal werklozen

Personeelstekort bij kwart van de bedrijven

Nog steeds ervaart een kwart van de bedrijven belemmeringen bij het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten door een tekort aan arbeidskrachten. Aan het begin van het derde kwartaal van 2019 maken ondernemers in de zakelijke dienstverlening hier het meest melding van. Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, is licht gedaald naar 10,6. Ondanks deze daling … Meer lezen Personeelstekort bij kwart van de bedrijven

VVD Amsterdam : berekeningen moeten kloppen, maar doen het niet..

De Telegraaf maakt melding dat mevrouw Claire Martens van de VVD vragen gaat stellen aan het college. De strekking van het verhaal is dat “werken bijna niet loont’. Dit wordt geïllustreerd door 2 rekenvoorbeelden, het ene gezin in de bijstand, het andere gezin met een minimum inkomen. Volgens haar berekening zou het verschil ongeveer € … Meer lezen VVD Amsterdam : berekeningen moeten kloppen, maar doen het niet..

VNG-adviestabel ouderbijdrage peuterwerk 2020 beschikbaar

De VNG-adviestabel voor ouderbijdragen voor het peuterwerk 2020 is beschikbaar. De tabel is afgestemd op de Landelijke Kinderopvangtoeslagentabel voor 2020. De VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2020 kunt u gebruiken om voor de gesubsidieerde peuteropvang een inkomensafhankelijke tariefstelling vast te stellen. Voor volledigheid : de tabel voor de kinderopvangtoeslag 2020 is nog niet definitief vastgesteld.   Gezamenlijk toetsingsinkomen gezin … Meer lezen VNG-adviestabel ouderbijdrage peuterwerk 2020 beschikbaar

Kennis over CAO Kinderopvang : onvoldoende

Circa 85.000 mensen werken onder de CAO Kinderopvang. In de cao zijn afspraken gemaakt over het salaris en zijn de rechten en verplichtingen opgenomen van werknemers en werkgevers. Als medewerker is het toch wel belangrijk om op te hoogte zijn welke regels en verplichtingen er nu zijn. Om te kijken hoe goed de kennis is … Meer lezen Kennis over CAO Kinderopvang : onvoldoende

EHBO-register per 1 juli 2019 gewijzigd

Om adequaat te handelen bij incidenten, moet er tijdens openingsuren op ieder kindercentrum ten minste één volwassene aanwezig zijn met een kinder-EHBO-certificaat. Vanaf 1 juli 2019 is er een nieuw EHBO-certificaat toegevoegd aan de lijst met geregistreerde aanbieders. Of een BHV-diploma volstaat, hangt af van de inhoud van de betreffende BHV-cursus. De volgende certificaten zijn aangewezen als … Meer lezen EHBO-register per 1 juli 2019 gewijzigd