• door

De kinderopvangorganisatie is in het LRK ingeschreven als houder van één of meer kinderopvanglocaties. Tot de onderneming behoren : Locaties Kindplaatsen Kinderdagverblijf Buitenschoolse opvang Totaal De exploitatie is ondergebracht in de rechtsvorm : en houdt kantoor in . Meer informatie is te vinden op de website van de organisatie. Bekijk hier alle locaties van deze … Lees meer

Deel dit artikel