Meteen naar de inhoud

Wetsvoorstel Verzamelwet Kinderopvang

  • door

In november is het wetsvoorstel ‘Verzamelwet kinderopvang’ in het parlement behandeld en met algemene stemmen aangenomen. De Wet kinderopvang wordt op vijf punten aangepast. De meeste wijzigingen gaan per 1 januari 2021 in.  Kinderopvangtoeslag bij permanente of tijdelijke indicatie De eerste wijziging regelt dat gezinnen waarin de ene ouder werkt en de andere ouder een permanente indicatie heeft vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) recht krijgen op kinderopvangtoeslag. Vanaf 1 januari 2021 kunnen zij via de Belastingdienst/Toeslagen kinderopvangtoeslag aanvragen. Deze ouders hoeven dus niet langer een beroep te doen op SMI bij gemeenten. Dit heeft geen invloed op het SMI… Bron : Werken bij Kinderopvang Lees verder : Read More

Deel dit artikel