Verder terugdringen onnodige sekseregistratie

Instanties en bedrijven krijgen hulp van de overheid bij het terugdringen van onnodige registratie van sekse. Met handreikingen, onderzoek en goede voorbeelden wil het kabinet duidelijkheid scheppen over  waar sekseregistratie geen functie heeft, en dus beter achterwege kan blijven.

Dat schrijft minister Van Engelshoven (OCW) op 1 april 2019 aan de Tweede Kamer.

Er is de afgelopen tijd al veel gebeurd op dit terrein: zo is vermelding van het geslacht vervallen op diploma, visum, stempas, museumjaarkaart en persoonlijke ov-kaart. Bij burgercorrespondentie, op overheidsformulieren en bij toegangspassen wordt ook niet meer onnodig sekse geregistreerd.

Op tal van andere terreinen is er nog wel onnodige sekseregistratie. Het kabinet vindt dat onwenselijk, want  sekseregistratie is vaak onnodig en houdt stereotypen en gendernormen in stand. Ook wordt de registratie door trans- en intersekse personen die zich niet (volledig) herkennen in de binaire man-vrouwverdeling ervaren als belemmering om voluit deel te nemen aan de samenleving.

Minister Van Engelshoven spreekt publieke en private partijen hierop aan. Het merendeel van deze partijen heeft de intentie uitgesproken om verdere stappen te zetten om onnodige sekseregistratie, waar mogelijk, te beperken. Om hen te helpen komt er zo snel mogelijk een afwegingskader. Aan de hand van dat kader kunnen instanties en bedrijven zelf zien wanneer het gerechtvaardigd is om naar geslacht te vragen.

Daarnaast worden goede voorbeelden verzameld en beschikbaar gemaakt. Het kan daarbij gaan om mogelijkheden om de vermelding van sekse vrijwillig te maken. De gemeenten Amsterdam en Utrecht bijvoorbeeld hebben hun contactformulieren al aangepast. Waar mogelijk wordt niet meer naar geslacht gevraagd. Van Engelshoven roept andere gemeenten op om dat voorbeeld te volgen.

De juridische en technische kansen en belemmeringen voor herziening van geslachtsvermelding op identiteitskaarten en paspoorten worden in kaart gebracht. Voor de identiteitskaart heeft het kabinet zich binnen de EU, met succes, hard gemaakt. Ook op het formulier dat wordt gebruikt om te solliciteren bij het Rijk is het invulveld voor geslacht niet meer verplicht.

Van Engelshoven komt na de zomer met een overzicht van maatregelen gericht op verdere beperking van onnodige sekseregistratie.

Bron : Rijksoverheid

Deel dit artikel