Triodus Kinderopvang maakt doorstart

 • door

Stichting Centrale voor Kinderopvang Triodus in Den Haag is vanochtend door de rechtbank  Den Haag failliet verklaard. De organisatie maakt een doorstart. Hierover is vandaag overeenstemming bereikt met de SWKGroep. Hiermee blijft de continuïteit van de kinderopvang gewaarborgd. De rechtbank Den Haag heeft mr. Henri Bentfort van Valkenburg aangesteld als curator. Bentfort was reeds op 2 oktober door de rechtbank aangesteld als stille bewindvoerder in een zogenaamde pre-pack procedure om de mogelijkheden voor een doorstart te onderzoeken.

Triodus maakt een doorstart onder de eigen merknaam als onderdeel van de SWKGroep. De SWKGroep stelt alles in het werk om de continuïteit te garanderen. Zij spant zich tot het uiterste in om zoveel mogelijk medewerkers een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te bieden. Voor ouders en hun kinderen verandert er op korte termijn niets. De kindercentra blijven gewoon open. Natuurlijk zijn de kinderen van harte welkom. Het aanbod, de kosten en de opvanglocaties blijven onveranderd.

De curator deelt het volgende mee:

 • Stichting Centrale voor Kinderopvang Triodus maakt per direct een doorstart als onderdeel van de SWKGroep uit Berkel en Rodenrijs.
 • De dienstverlening van Triodus loopt gewoon door. De SWKGroep staat per direct garant voor continuïteit van de dienstverlening.

Medewerkers

 • Vanwege het faillissement krijgen alle medewerkers formeel ontslag aangezegd. Daarbij geldt een ontslagtermijn die, afhankelijk van de lengte van het dienstverband, tussen de vier en zes weken ligt. Tijdens de ontslagtermijn gaan de werkzaamheden gewoon door.
 • Naar verwachting kan een groot aantal medewerkers van de kinderlocaties werkzaam blijven in de doorstart van Triodus. De SWKGroep start op zeer korte termijn met individuele gesprekken met alle medewerkers. De arbeidsovereenkomsten die worden aangeboden,  gaan in per 1 november 2014.
 • De loonbetaling over oktober en de per vandaag lopende ontslagtermijn wordt onder de loongarantieregeling overgenomen door het UWV. Op dit moment onderzoekt het UWV hoe de administratieve afhandeling hiervan kan plaatsvinden.

Ouders en kinderen

 • De SWKGroep zet de kinderopvang voort. Er verandert op dit moment niets aan het aanbod, de kosten en de opvanglocaties.
 • De curator verleent medewerking om het nu geldende registratienummer Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzaal (LRKP-nummer) in stand te houden totdat de nieuwe LRKP-nummers bekend zijn. Dit betekent dat ouders vooralsnog onder hetzelfde LRKP-nummer kinderopvangtoeslag kunnen blijven aanvragen en ontvangen.
 • Voor ouders en hun kinderen verandert er op korte termijn niets. De kindercentra blijven gewoon open. Natuurlijk zijn de kinderen van harte welkom. Ouders kunnen met vragen terecht bij de teammanager van hun kindercentrum.

Leveranciers

 • De SWKGroep onderzoekt welke contracten met leveranciers kunnen worden voortgezet. Hierbij staat continuïteit van de kinderopvang voorop.
 • Leveranciers met vragen over hun contracten of lopende bestellingen kunnen contact opnemen met hun vaste contactpersoon. De contactpersonen zullen na overleg met de curator en de SWKGroep zo snel mogelijk duidelijkheid verschaffen over de status hiervan.

 

De curator zorgt samen met de SWKGroep zo snel mogelijk voor duidelijkheid over het verdere verloop van de doorstart en de afwikkeling van het faillissement. Kwaliteit en continuïteit van de opvang en dienstverlening staan daarbij voorop.

Bron : http://www.triodus.nl/meta-navigatie/nieuws/triodus-maakt-doorstart/

Deel dit artikel