Medio augustus 2021 zijn er 9.119 kinderdagverblijflocaties met 299.921 kindplaatsen, oftewel gemiddeld 32,88 kindplaats per locatie. De kleinste KDV-locatie in Nederland heeft slechts 1,38% van het aantal kindplaatsen van de grootste KDV-locatie. De kinderdagverblijf locaties Het Vlinderveld en Kinderdagverblijf Teun beschikken over 3 kindplaatsen terwijl Partou KDV Pratumplaats 1 beschikt over 218 kindplaatsen, Het meest voorkomend zijn locaties met 16 kindplaatsen (2.873 x) gevolgd door 32 (864), 48 (362) en 15 (264). Dit zullen vaak ook voormalige peuterspeelzalen zijn geweest. Het percentage wat als vorschoolse educatie staat geregistreerd is ook hoger dan gemiddeld. Bekijk ook de Top 100 grootste KDV… Statistiek, KDV, kinderdagverblijven, Top 100 KDV, Top 100 kinderopvang

Bron : Kinderopvang-Wijzer Ga naar : Read More