Top 100 houders KDV (juli 2021)

  • door

Medio juli 2021 zijn er 9.057 KDV-locaties met 297.484 kindplaatsen ingeschreven bij het LRK. De KDV-locaties zijn in handen van 2.622 verschillende rechtspersonen. De top 100 houders KDV, gebaseerd op het aantal kindplaatsen, vertegenwoordigen 43,4 % (3.933) van het totaal aantal locaties en 47,02 % (139.889) van het totaal aantal KDV-kindplaatsen. Hierbij wordt opgemerkt dat dit is gebaseerd op de het aantal inschrijvingen per Kamer van Koophandel nummer. Er is dus geen rekening gehouden met organisaties die tot een holding horen. Vergelijk In vergelijking met de situatie in juli 2020 is de top 100 sterker gegroeid dan de totale branche.… Statistiek, KDV, KDV top 100, Kindergarden, Kinderopvang top 100, Partou B.V., Smallsteps B.V., Stichting Humankind, Top 100 KDV, Top 100 kinderopvang
Bron : Kinderopvang-Wijzer Ga naar : Read More

Deel dit artikel