Memorie van antwoord inzake Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wijzigingswet kinderopvang 2013)

33538 Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wijzigingswet kinderopvang 2013) MEMORIE VAN ANTWOORDDe regering heeft met belangstelling kennis genomen van de vragen die de leden van de fracties hebben gesteld. Hieronder gaat de regering in op de vragen en opmerkingen van de leden van de verschillende fracties. Bij de beantwoording zijn de onderwerpen … Meer lezen Memorie van antwoord inzake Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wijzigingswet kinderopvang 2013)

CDA : Goede en betaalbare kinderopvang ontzettend belangrijk voor gezinnen

Kinderopvang vormt voor gezinnen een belangrijke ondersteuning en maakt het vaak mogelijk om arbeid en opvoeding goed met elkaar te combineren. Daarom is het belangrijk dat kinderopvang betaalbaar en van goede kwaliteit is.  Hiervoor stelde Pieter Heerma tijdens een debat over de evaluatie van de Wet Kinderopvang. Daarom bepleitte Heerma bij demissionair staatssecretaris De Krom … Meer lezen CDA : Goede en betaalbare kinderopvang ontzettend belangrijk voor gezinnen

Taak gemeenten doelgroepen Wet kinderopvang verdwijnt in 2013

De Belastingdienst gaat vanaf 2013 de volledige toekenning van de kinderopvangtoeslag doen voor de gemeentelijke doelgroepen. Dat zijn mensen met een bijstandsuitkering die een traject naar werk volgen, inburgeraars, studenten en tienermoeders die gebruik maken van kinderopvang. De wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen is onlangs in de Staatscourant gepubliceerd. Deze wijziging betekent dat … Meer lezen Taak gemeenten doelgroepen Wet kinderopvang verdwijnt in 2013