Aantal werklozen in december toegenomen, werkloosheid in Nederland relatief laag

  • In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt
  • Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd
  • Aantal WW-uitkeringen in december met 16 duizend toegenomen
  • Ten opzichte van een jaar geleden meer uitkeringen aan 55-plussers, minder aan jongeren

Meer lezenAantal werklozen in december toegenomen, werkloosheid in Nederland relatief laag

Werkloosheid gedaald

  • Werkloze beroepsbevolking in november met 21 duizend afgenomen
  • Aantal lopende WW-uitkeringen met 11 duizend gestegen
  • Toename aantal WW-uitkeringen vooral in seizoengevoelige sectoren

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in november 2013 met 21 duizend af en kwam uit op 653 duizend personen. Dat is 8,2 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in november met 11 duizend is toegenomen tot 419 duizend.

Meer lezenWerkloosheid gedaald