Instroom Zorg en Welzijn groter dan uitstroom

De instroom van werknemers in de sector zorg en welzijn is sinds het laatste kwartaal van 2016 groter dan de uitstroom. Het saldo is vanaf begin 2017 vrijwel elk kwartaal groter. Het aantal werknemers in de sector neemt daardoor steeds sneller toe. Dat meldt CBS op grond van nieuwe cijfers. In het tweede kwartaal van … Meer lezen Instroom Zorg en Welzijn groter dan uitstroom

Kwart onbenut arbeidspotentieel hoogopgeleid

onbenut arbeidspotentieel

Mensen die geen werk hebben maar wel op zoek zijn naar en/of beschikbaar zijn voor werk, zijn relatief vaak laag- of middelbaar opgeleid en hebben een diploma in een algemene onderwijsrichting. In het tweede kwartaal van 2018 had ruim de helft van de laag- en middelbaar opgeleiden in het zogeheten onbenut potentieel zonder werk bijvoorbeeld … Meer lezen Kwart onbenut arbeidspotentieel hoogopgeleid

Een op vijf leerlingen gezondheid of welzijn is man

Werken in kinderopvang
Vrouwen volgen veel vaker een opleiding op het gebied van gezondheid of welzijn dan mannen. 20 procent van de deelnemers aan een opleiding in gezondheid en welzijn is man. Wel loopt het aandeel mannen op met het onderwijsniveau. Dit blijkt uit recente gegevens van het CBS over onderwijsdeelname in het schooljaar 2017/’18.
Op de mbo-niveaus 1-3 is 10 procent van de leerlingen binnen gezondheid en welzijn man, op de universiteit is het aandeel mannen in deze richting bijna een derde. Bij de overige studierichtingen is juist het aandeel mannen op de mbo-niveaus 1–3 hoger dan op mbo-niveau 4, hbo of universiteit. Het aandeel mannen op gezondheids- of welzijnsopleidingen is sinds 2010 vrijwel niet veranderd. Het nam toe van 19 procent (2010/’11) naar 20 procent (2017/’18).

Meer lezenEen op vijf leerlingen gezondheid of welzijn is man

UWV : baankansen nemen sterk af in jeugdzorg, kinderopvang en welzijn

Waar de werkgelegenheid tot een aantal jaren geleden nog groeide in de kinderopvang, jeugdzorg en welzijn is deze inmiddels omgeslagen in een forse krimp. Dit leidt tot groeiende personeelsoverschotten en een stijgend beroep op de WW vanuit de drie welzijnsbranches. Met name de WW-instroom vanuit de kinderopvang vertoont een sterke stijging. Door aanstaande hervormingen in … Meer lezen UWV : baankansen nemen sterk af in jeugdzorg, kinderopvang en welzijn

MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (W&MD) is de branchevereniging (ca. 1200 leden – niveau 2009) voor werkgevers die actief zijn in debranche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (W&MD) bieden een variëteit aan maatschappelijke diensten aan alle burgers. Van peuterspeelzaal tot tafeltje-dek-je, van schuldhulp tot buurtpreventie. Website van MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (W&MD)