Kleine toename werkloosheid

  • In september 2 duizend werklozen erbij
  • Toename werkloosheid verder afgevlakt
  • Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd
  • Minder WW-uitkeringen bouwnijverheid

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in september 2013 met 2 duizend toe en kwam uit op 685 duizend personen. Dat is 8,6 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.
Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in september met 1 duizend is toegenomen tot 400 duizend.

Meer lezenKleine toename werkloosheid

Nooit eerder zo weinig tienermoeders

In 2012 kregen in ons land 2,2 duizend meisjes jonger dan 20 jaar een kind, minder dan anderhalf procent van alle geboorten. Het aantal tienergeboorten is nog nooit zo laag geweest. Tienermoeders komen nog steeds vaak voor onder Antilliaanse en Surinaamse meisjes.

Laagste cijfer ooit

Sinds 2011 krijgen minder dan 5 per duizend meisjes van 15 tot en met 19 jaar een kind. In 2012 bereikte het tienergeboortecijfer met 4,5 per duizend de laagste waarde die het CBS ooit heeft waargenomen. Rond 1970 was dit cijfer nog bijna vijf keer zo hoog.

Meer lezenNooit eerder zo weinig tienermoeders

Cao-loonstijging in het derde kwartaal iets afgenomen

In het derde kwartaal van 2013 zijn de cao-lonen met 1,2 procent gestegen vergeleken met een jaar eerder. Deze toename is iets minder dan in de voorgaande kwartalen. De stijging ligt bovendien nog steeds ruim onder de inflatie, die in het derde kwartaal 2,8 procent bedroeg. De contractuele loonkosten namen in het derde kwartaal met 1,7 procent toe.

Loonstijging al drie jaar vrijwel stabiel

Meer lezenCao-loonstijging in het derde kwartaal iets afgenomen

Werkloosheid in augustus gedaald

  • In augustus minder werkloze jongeren
  • Stijgende trend werkloosheid minder sterk
  • Bijna 400 duizend WW-uitkeringen

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in augustus 2013 af en kwam uit op 683 duizend personen. Dat is 8,6 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.
Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in augustus met 5 duizend is toegenomen tot 399 duizend.

Meer lezenWerkloosheid in augustus gedaald

Twee derde zonder baan doordat werk is vervallen of tijdelijk contract afliep

Van alle personen die in het eerste kwartaal van 2013 tot de werkzame beroepsbevolking behoorden, zaten er een kwartaal later ruim 150 duizend zonder werk. Als belangrijkste reden hiervoor noemde twee derde het vervallen van werk of het aflopen van een tijdelijk contract. Bijna een kwart van degenen die hierdoor hun baan hadden verloren, was … Meer lezen Twee derde zonder baan doordat werk is vervallen of tijdelijk contract afliep

Ruim 600 bedrijven en instellingen failliet

In augustus 2013 zijn  608 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dat is het laagste aantal tot nu toe in 2013. Het aantal faillissementen is wel 19 procent hoger dan in augustus 2012. Van de in augustus failliet verklaarde bedrijven waren er veel actief in de handel (149) en de bouwnijverheid (99). Het aantal in … Meer lezen Ruim 600 bedrijven en instellingen failliet

Opnieuw daling aantal uitzenduren fase A

Het aantal uitzenduren in fase A daalde in het tweede kwartaal van 2013 met 1,6 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. Het is het vijfde achtereenvolgende kwartaal met een daling. Het indexcijfer van het aantal uitzenduren fase A (2010=100) kwam uit op 98,1. De cijfers zijn gecorrigeerd voor seizoeninvloeden. Tot fase A behoren uitzendkrachten die voor … Meer lezen Opnieuw daling aantal uitzenduren fase A

Telewerken kan bij zes op de tien bedrijven

n 2012 bood 59 procent van de bedrijven met 10 of meer werkzame personen de mogelijkheid te telewerken. Vooral bedrijven in de financiële en ICT-sector ondersteunen telewerken op grote schaal. Stagnatie na jarenlange groei Het aandeel bedrijven waar telewerken voorkomt, is in 2012 ten opzichte van 2010 niet meer verder gegroeid. Tussen 2004 en 2010 nam … Meer lezen Telewerken kan bij zes op de tien bedrijven

Koopkracht in 2012 opnieuw lager

De koopkracht van de Nederlandse bevolking is in 2012 met 1 procent afgenomen. Ook in 2010 en 2011 was er sprake van koopkrachtverlies, maar toen bleef dit beperkt tot respectievelijk 0,5 en 0,8 procent. In de periode 1985-2012 verslechterde de koopkracht van de bevolking nog nooit zo sterk als vorig jaar. Koopkrachtontwikkeling Grootste koopkrachtverlies bij … Meer lezen Koopkracht in 2012 opnieuw lager

Daling vacatures zet door

6 duizend vacatures minder Grootste afname bij commerciële dienstverlening Eind juni stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 91 duizend vacatures open. Dat zijn er 6 duizend minder dan een kwartaal eerder. Hiermee zet de daling van het aantal vacatures door. In de afgelopen tien jaar is het aantal vacatures niet zo laag geweest als nu. Dit blijkt uit … Meer lezen Daling vacatures zet door

Werkloosheid verder gestegen, met name in zorg en welzijn

8,7 procent van beroepsbevolking werkloos Werkloosheid  iets sneller opgelopen Aantal WW-uitkeringen nadert 400 duizend De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in juli 2013 toe met 19 duizend en kwam uit op 694 duizend personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in juli met 13 duizend is … Meer lezen Werkloosheid verder gestegen, met name in zorg en welzijn

Aantal faillissementen blijft hoog

In juli 2013 werden 779 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn er ruim 100 meer dan in juni. Van de in juli failliet verklaarde bedrijven waren er veel actief in de handel (224) en de bouwnijverheid (92). In de bouw waren er minder faillissementen dan in de voorgaande maanden. In de handel … Meer lezen Aantal faillissementen blijft hoog

Jaarlijks verliezen ruim 6 duizend minderjarige kinderen een of beide ouders

Eind 2011 waren er 34 duizend minderjarigen die één van hun ouders verloren hadden en 330 van wie beide ouders overleden zijn. Jaarlijks worden ruim 6 duizend minderjarigen (half)wees. Kinderen wonen na verlies van hun moeder vaker in een stiefgezin, pleeggezin of zelfstandig dan na verlies van hun vader. Meerderheid verliest vader en wordt halfwees … Meer lezen Jaarlijks verliezen ruim 6 duizend minderjarige kinderen een of beide ouders

Groeitempo bevolking neemt verder af

13 duizend inwoners erbij in eerste halfjaar Meer sterfgevallen, minder geboorten Immigratie stijgt, emigratie daalt De Nederlandse bevolking is de afgelopen zes maanden iets minder gegroeid dan in dezelfde periode vorig jaar. Op 1 juli telde Nederland 16,8 miljoen inwoners, 13 duizend meer dan begin dit jaar. In de eerste helft van 2012 groeide de bevolking met … Meer lezen Groeitempo bevolking neemt verder af