OPC

Brede verkenning naar de toekomstige wettelijke positie van de ouderparticipatiecrèches en andere maatschappelijke initiatieven van ‘kinderopvang’ tot ‘opvang van kinderen’

 Brede verkenning naar de toekomstige wettelijke positie van de ouderparticipatiecrèches en andere maatschappelijke initiatieven van ‘kinderopvang’ tot ‘opvang van kinderen’.

(Bijlage bij de brief over de brede verkenning ouderparticipatiecrèches)

Inleiding

In de brede verkenning zijn vijf verschillende mogelijkheden uitgewerkt. In de eerste paragraaf worden de verkenningsrichtingen toegelicht. In paragraaf 2 worden de overwegingen bij de verkenning aangegeven. In paragraaf 3 worden de verkenningsrichtingen nader toegelicht in voor en nadelen in relatie tot de overwegingen.Lees verder »Brede verkenning naar de toekomstige wettelijke positie van de ouderparticipatiecrèches en andere maatschappelijke initiatieven van ‘kinderopvang’ tot ‘opvang van kinderen’