UWV : baankansen nemen sterk af in jeugdzorg, kinderopvang en welzijn

Waar de werkgelegenheid tot een aantal jaren geleden nog groeide in de kinderopvang, jeugdzorg en welzijn is deze inmiddels omgeslagen in een forse krimp. Dit leidt tot groeiende personeelsoverschotten en een stijgend beroep op de WW vanuit de drie welzijnsbranches. Met name de WW-instroom vanuit de kinderopvang vertoont een sterke stijging. Door aanstaande hervormingen in … Meer lezenUWV : baankansen nemen sterk af in jeugdzorg, kinderopvang en welzijn