Bijna helft huishoudens met kinderbijslag ontvangt ook kindgebonden budget

n 2013 verstrekte de overheid aan bijna 45 procent van de huishoudens met minderjarige kinderen naast de kinderbijslag een extra bijdrage in de kosten van kinderen. Eenoudergezinnen en uitkeringsontvangers, die beide betrekkelijk veel risico op armoede lopen, ontvingen bovengemiddeld vaak dit kindgebonden budget. Dat maakt het CBS vandaag bekend.

Meer lezenBijna helft huishoudens met kinderbijslag ontvangt ook kindgebonden budget

Wijziging Wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen)

33 716 Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen)

Nr. 8 VERSLAG

Vastgesteld 19 december 2013

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.

Meer lezenWijziging Wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen)

Kindregelingen: eenvoudiger en effectiever

Er komen minder regelingen voor ouders met kinderen. Nu bestaan er elf regelingen, in 2015 zijn dat er nog vier. Door de vereenvoudiging worden de regelingen effectiever en werken vanuit de bijstand lonend. Zo ontvangen alle alleenstaande ouders met een minimuminkomen voortaan dezelfde financiële ondersteuning. Hierdoor gaan alleenstaande ouders met kinderen erop vooruit als ze … Meer lezen Kindregelingen: eenvoudiger en effectiever