kinderopvangtoeslag

Rekenkamer : parlement heeft geen inzicht in de maatschappelijke effecten

De Algemene Rekenkamer heeft een onderzoeksrapport opgesteld over de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag.

Hierbij is door de Rekenkamer de conclusie getrokken dat Asscher (het Ministerie van SZW) geen duidelijk inzicht geeft in de de gevolgen de bezuinigingsmaatregelen, ondanks bijna een overdaad aan gegevens en rapportage. Het parlement heeft volgens de Rekenkamer géén zicht op de financiële voortgang van de bezuiniging en géén inzicht in de maatschappelijke effecten die sindsdien zijn opgetreden.Lees verder »Rekenkamer : parlement heeft geen inzicht in de maatschappelijke effecten

Rekenkamer : Asscher moet beter inzicht geven bezuinigingen Kinderopvang

De Algemene Rekenkamer wil met de publicatiereeks Zicht op Bezuinigingen bijdragen aan het verbeteren van het inzicht in de realisatie en de gevolgen van bezuinigingen. Hiertoe brengen wij voor een aantal bezuinigingsmaatregelen de budgettaire realisatie in kaart en geven wij waar mogelijk aan welke gevolgen de maatregelen hebben voor burgers, bedrijven en instellingen. Na onze eerdere publicatie over de maatregel Bevriezen doelgroep zorgtoeslag, staat in deze publicatie de maatregel Aanpassingen kinderopvangtoeslag centraal. We hebben deze maatregel onderzocht vanwege de relatief grote omvang van de beoogde bezuiniging in 2012 en 2013 en het maatschappelijk belang van kinderopvang.Lees verder »Rekenkamer : Asscher moet beter inzicht geven bezuinigingen Kinderopvang

Druk op werknemers kinderopvang loopt de spuigaten uit

 • door
Als gevolg van bezuinigingen op de kindtoeslagen en de daarmee gepaard gaande vraaguitval is er een ontslaggolf gaande in de Kinderopvang. Abvakabo FNV ziet ook dat de inkomsten in de sector dalen, maar vindt het onrechtvaardig om dit af te wentelen op werknemers.

In het afgelopen jaar heeft er zich een enorme ontslaggolf voltrokken in de kinderopvang. Als gevolg van bezuinigingen op de kindtoeslagen en de daarmee gepaard gaande vraaguitval is er een ontslaggolf die voorlopig nog niet gestopt is. De brancheorganisatie in de kinderopvang becijferde dat reeds 8.000 medewerkers hun baan hebben verloren en denkt dat er nog ongeveer 11.000 zullen volgen. Ook in deze regio zijn er veel banen verloren gegaan.Lees verder »Druk op werknemers kinderopvang loopt de spuigaten uit

Maak uw proefberekening Kinderopvangtoeslag 2014

 • door

Kinderopvangtoeslag: nieuw in 2014

Meer kinderopvangtoeslag

De overheid gaat meer bijdragen aan de kosten voor kinderopvang:

 • De maximumvergoeding per uur gaat omhoog.
 • Ouders met een inkomen van € 47.812 of meer krijgen een hogere bijdrage voor het kind met de meeste opvanguren.
 • Ouders met hogere inkomens kunnen weer kinderopvangtoeslag krijgen voor het kind met de meeste opvanguren.Lees verder »Maak uw proefberekening Kinderopvangtoeslag 2014

Kinderopvangtoeslag 2014 – veranderingen

Toeslagen voor 2014

Uw voorschotbeschikking voor 2014 ziet u vanaf 1 december in Mijn toeslagen. Vanaf dan kunt u ook uw wijzigingen doorgeven.

Krijgt u al toeslag? Dan ontvangt u vanzelf een voorschotbeschikking in Mijn toeslagen. Voor eind december ontvangt u ook per post bericht over uw voorschot voor 2014. Hebt u eind december nog geen bericht ontvangen? Dan hebt u volgens ons geen recht meer op toeslag. De Belastingdienst stuurt u hierover altijd een brief.

De Belastingdienst is bezig met de voorbereidingen voor het berekenen van de toeslagen voor 2014. Hierdoor kunt u in Mijn toeslagen al wijzigingen zien voor 2014.

Wat verandert er?

Lees verder »Kinderopvangtoeslag 2014 – veranderingen

Raad van State : schenking eigen bijdrage kinderopvangtoeslag mag, mits….

 • door

Schenking van de zogenoemde eigen bijdrage is niet in strijd met de wet, mits vaststaat dat de kosten voor kinderopvang daadwerkelijk zijn betaald. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (13 november 2013). De Belastingdienst vorderde in april 2012 een betaald voorschot voor kinderopvang terug van een man uit Oegstgeest, omdat hij niet aannemelijk had gemaakt dat hij kosten had gemaakt voor kinderopvang. De man was het daar niet mee eens en was tegen het terugvorderingsbesluit in hoger beroep gekomen bij de Raad van State.Lees verder »Raad van State : schenking eigen bijdrage kinderopvangtoeslag mag, mits….

Vragen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de kinderopvang.

 • door

Vragen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de kinderopvang.

 1. Bent u bekend met uw eigen toespraak op congres over toezicht in de kinderopvang van GGD Nederland en VNG op dinsdag 1 oktober 2013 in Den Haag. (zie hier)
 2. Bent u bekend met uw voornemen om de administratieve lasten voor de kinderopvang te verlagen d.d 9 juli 2013. (zie hier)Lees verder »Vragen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de kinderopvang.

Brief aan houders in de kinderopvang over gevolgen wijzigingswet kinderopvang en kinderopvangtoeslag

Brief van DUO aan houders van kinderdagverblijven, gastouderbureaus en peuterspeelzalen.

In deze brief wordt nogmaals gewezen op de wijzigingen in de wet kinderopvang.  Zo geldt per 1 juli 2013 de meld- en overlegplicht voor de houders voor gewelds- of zedendelicten en dienen alle medewerkers met een VOG van vóór 1 maart 2013 een nieuwe VOG aan te vragen.

Daarnaast wordt in de brief gemeld dat  per 1 december 2013 de Belastingdienst het 1-bankrekeningnummer invoert.  Dit heeft  gevolgen voor ouders, maar ook voor de houders in de kinderopvang. De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft  i.s.m.  de Belastingdienst/Toeslagen hier een brochure voor opgesteld.Lees verder »Brief aan houders in de kinderopvang over gevolgen wijzigingswet kinderopvang en kinderopvangtoeslag

Motie Van Ojik en Samson tbv Kinderopvangtoeslag

 • door

Onderstaande de motie van de leden Van Ojik en Samsom over inzetten van de vrijgevallen structurele meevaller van 100 miljoen euro ten behoeve van de kinderopvangtoeslag.  De motie kreeg onvoldoende steun.

T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N – G E N E R A A L 2
Vergaderjaar 2013-2014
33 750 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën
Nr. 8 MOTIE VAN DE LEDEN VAN OJIK EN SAMSON
Voorgesteld 26 september 2013

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,Lees verder »Motie Van Ojik en Samson tbv Kinderopvangtoeslag

Tegenbegroting D66: structureel +100 miljoen voor kinderopvangtoeslag

 • door

Meer werk, minder belastingen en beter onderwijs. Dat is de kern van het alternatieve plan Vertrouwen en Duidelijkheid dat D66 vandaag presenteert. Volgens D66-leider Alexander Pechtold doet het kabinet te weinig om het vertrouwen bij mensen te herstellen: “Het kabinet kiest de weg van nullijnen, belastingverhogingen en het uitstellen en afzwakken van hervormingen. D66 maakt andere keuzes. Met ons alternatief zorgen we voor meer werk, minder belastingen en investeringen in onderwijs. Met structurele hervormingen maken we Nederland klaar voor de toekomst.”Lees verder »Tegenbegroting D66: structureel +100 miljoen voor kinderopvangtoeslag