kinderopvangtoeslag

Begeleiding van gastouders loopt in Nederland achter

Het kabinet wil de kwaliteit van individuele gastouders in de kinderopvang verbeteren door verdergaande professionalisering. In het najaar van 2016 komt het kabinet met een integraal plan over gastouderschap waarin dit voorstel verder wordt uitgewerkt.

Dit staat in de kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting ‘Kinderopvang’ van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.Lees verder »Begeleiding van gastouders loopt in Nederland achter

Brancheorganisatie : Kinderopvang voor ouders goedkoper

  • door

Het kabinet gaat vanaf komend jaar 290 miljoen euro extra uitgeven aan kinderopvangtoeslag. Ouders besparen hiermee honderden euro’s per jaar. Het voorstel biedt een goede impuls voor het herstel van onze sector. Naar verwachting komen er zo’n 7.000 banen in de kinderopvang bij. We zetten ons als brancheorganisatie hier al jarenlang voor in.
Lees verder »Brancheorganisatie : Kinderopvang voor ouders goedkoper

Kinderopvangtoeslag daalt opnieuw

Het Rijk keerde in 2013 ruim 10,4 miljard euro uit aan inkomensafhankelijke toeslagen voor wonen, zorg en kinderen. Dit is 0,3 miljard euro meer dan een jaar eerder. De stijging is het resultaat van de toename van de zorgtoeslag en de afname van de kinderopvangtoeslag. Het Rijk keerde 2,4 miljard euro uit aan huurtoeslag, 6 procent meer dan in 2012. De uitgaven voor het kindgebonden budget zijn vrij stabiel en bedroegen 0,9 miljard euro. Dit maakt het CBS vandaag bekend.Lees verder »Kinderopvangtoeslag daalt opnieuw

Kabinet kiest voor eenvoudiger belastingstelsel

Kabinet maakt keuzes voor eenvoudiger belastingstelsel dat werkgelegenheid en economische groei bevordert

Het kabinet wil toe naar een hernieuwd belastingstelsel dat de werkgelegenheid en economische groei bevordert. De ambitie van dit kabinet is om met een stelselherziening 100.000 banen te creëren door de lasten op arbeid met 15 miljard euro te verlichten. De stelselherziening moet het huidige systeem van belastingen en toeslagen ook sterk vereenvoudigen.

Lees verder »Kabinet kiest voor eenvoudiger belastingstelsel

Algemene Rekenkamer : antwoord op vragen Bezuiniging op kinderopvangtoeslag

Nr. 249 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 26 augustus 2014

De commissie voor de Rijksuitgaven heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Algemene Rekenkamer over de publicatie van 21 mei 2014 «Bezuiniging op kinderopvangtoeslag».

De Algemene Rekenkamer heeft deze vragen beantwoord bij brief van 25 augustus 2014. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie, Harbers

De adjunct-griffier van de commissie, Maas

Lees verder »Algemene Rekenkamer : antwoord op vragen Bezuiniging op kinderopvangtoeslag