Brancheorganisatie : Kinderopvang voor ouders goedkoper

Het kabinet gaat vanaf komend jaar 290 miljoen euro extra uitgeven aan kinderopvangtoeslag. Ouders besparen hiermee honderden euro’s per jaar. Het voorstel biedt een goede impuls voor het herstel van onze sector. Naar verwachting komen er zo’n 7.000 banen in de kinderopvang bij. We zetten ons als brancheorganisatie hier al jarenlang voor in.

Meer lezenBrancheorganisatie : Kinderopvang voor ouders goedkoper

Antwoorden op vragen over fraude met kinderopvangtoeslag

Vragen van het leden Nijboer, Yücel en Hamer (allen PvdA) aan de Staatssecretaris van Financiën over fraude met kinderopvangtoeslag (ingezonden 24 juni 2014).

Antwoord van Staatssecretaris Wiebes (Financiën) (ontvangen 16 oktober 2014). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2013–2014, nr. 2740.

Meer lezenAntwoorden op vragen over fraude met kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag daalt opnieuw

Het Rijk keerde in 2013 ruim 10,4 miljard euro uit aan inkomensafhankelijke toeslagen voor wonen, zorg en kinderen. Dit is 0,3 miljard euro meer dan een jaar eerder. De stijging is het resultaat van de toename van de zorgtoeslag en de afname van de kinderopvangtoeslag. Het Rijk keerde 2,4 miljard euro uit aan huurtoeslag, 6 procent meer dan in 2012. De uitgaven voor het kindgebonden budget zijn vrij stabiel en bedroegen 0,9 miljard euro. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Meer lezenKinderopvangtoeslag daalt opnieuw

Kabinet kiest voor eenvoudiger belastingstelsel

Kabinet maakt keuzes voor eenvoudiger belastingstelsel dat werkgelegenheid en economische groei bevordert

Het kabinet wil toe naar een hernieuwd belastingstelsel dat de werkgelegenheid en economische groei bevordert. De ambitie van dit kabinet is om met een stelselherziening 100.000 banen te creëren door de lasten op arbeid met 15 miljard euro te verlichten. De stelselherziening moet het huidige systeem van belastingen en toeslagen ook sterk vereenvoudigen.

Meer lezenKabinet kiest voor eenvoudiger belastingstelsel

Algemene Rekenkamer : antwoord op vragen Bezuiniging op kinderopvangtoeslag

Nr. 249 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 26 augustus 2014

De commissie voor de Rijksuitgaven heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Algemene Rekenkamer over de publicatie van 21 mei 2014 «Bezuiniging op kinderopvangtoeslag».

De Algemene Rekenkamer heeft deze vragen beantwoord bij brief van 25 augustus 2014. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie, Harbers

De adjunct-griffier van de commissie, Maas

Meer lezenAlgemene Rekenkamer : antwoord op vragen Bezuiniging op kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag #Estro : uitbetaling op uw eigen rekening

Kinderopvangorganisatie Estro heeft bekend gemaakt dat zij uitstel van betaling heeft gekregen. De Belastingdienst stopt daarom met het rechtstreeks uitbetalen van kinderopvangtoeslag aan deze organisatie.

Meer lezenKinderopvangtoeslag #Estro : uitbetaling op uw eigen rekening

Rapport Rekenkamer roept vragen op

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft naar aanleiding van het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het jaar 2013 de navolgende vragen ter beantwoording aan de regering voorgelegd. Deze vragen zijn hieronder afgedrukt.

Meer lezenRapport Rekenkamer roept vragen op

Rekenkamer : parlement heeft geen inzicht in de maatschappelijke effecten

De Algemene Rekenkamer heeft een onderzoeksrapport opgesteld over de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag.

Hierbij is door de Rekenkamer de conclusie getrokken dat Asscher (het Ministerie van SZW) geen duidelijk inzicht geeft in de de gevolgen de bezuinigingsmaatregelen, ondanks bijna een overdaad aan gegevens en rapportage. Het parlement heeft volgens de Rekenkamer géén zicht op de financiële voortgang van de bezuiniging en géén inzicht in de maatschappelijke effecten die sindsdien zijn opgetreden.

Meer lezenRekenkamer : parlement heeft geen inzicht in de maatschappelijke effecten

Uitgaven kinderopvangtoeslag 2013 : 2,3 miljard euro

In 2013 bedroegen de begrotingsuitgaven van het Ministerie van SZW aan kinderopvang in totaal 2,33 miljard euro. Het overgrote deel daarvan werd uitgegeven aan kinderopvangtoeslag (2,32 miljard euro). Het aanbod van kinderopvangplaatsen en het aantal kinderen waarvoor kinderopvangtoeslag is uitgekeerd is in 2013 afgenomen.

Meer lezenUitgaven kinderopvangtoeslag 2013 : 2,3 miljard euro

Rekenkamer : Asscher moet beter inzicht geven bezuinigingen Kinderopvang

De Algemene Rekenkamer wil met de publicatiereeks Zicht op Bezuinigingen bijdragen aan het verbeteren van het inzicht in de realisatie en de gevolgen van bezuinigingen. Hiertoe brengen wij voor een aantal bezuinigingsmaatregelen de budgettaire realisatie in kaart en geven wij waar mogelijk aan welke gevolgen de maatregelen hebben voor burgers, bedrijven en instellingen. Na onze eerdere publicatie over de maatregel Bevriezen doelgroep zorgtoeslag, staat in deze publicatie de maatregel Aanpassingen kinderopvangtoeslag centraal. We hebben deze maatregel onderzocht vanwege de relatief grote omvang van de beoogde bezuiniging in 2012 en 2013 en het maatschappelijk belang van kinderopvang.

Meer lezenRekenkamer : Asscher moet beter inzicht geven bezuinigingen Kinderopvang