Aantal werkenden neemt in juli toe, behalve onder jongeren

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 17 duizend per maand toegenomen. Dit waren er in juli bijna 8,8 miljoen, meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Er zijn vooral meer 25-plussers aan het werk. Het aantal werkende jongeren is vrijwel gelijk gebleven. Bijna 4,2 miljoen … Meer lezen Aantal werkenden neemt in juli toe, behalve onder jongeren

Werkloze jongeren minder snel aan de slag

In het eerste kwartaal van 2014 waren bijna 100 duizend  jongeren van 15 tot 27 jaar die geen onderwijs meer volgen, werkloos. Drie op de tien van hen hadden drie maanden later werk van ten minste 12 uur per week. De afgelopen tien jaar is het aandeel niet-onderwijsvolgende werkloze jongeren dat op korte termijn werk had nog nooit zo laag geweest. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Meer lezenWerkloze jongeren minder snel aan de slag

Werkloosheid gedaald

  • Werkloze beroepsbevolking in november met 21 duizend afgenomen
  • Aantal lopende WW-uitkeringen met 11 duizend gestegen
  • Toename aantal WW-uitkeringen vooral in seizoengevoelige sectoren

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in november 2013 met 21 duizend af en kwam uit op 653 duizend personen. Dat is 8,2 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in november met 11 duizend is toegenomen tot 419 duizend.

Meer lezenWerkloosheid gedaald

Asscher: 30 miljoen euro extra Europees geld voor bestrijding jeugdwerkloosheid

Er komt 30 miljoen euro extra beschikbaar voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Dat geld is vrijgemaakt uit het Europees Sociaal Fonds. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit tijdens een werkbezoek aan Philips in Best bekendgemaakt. Asscher wil met het geld werkloze jongeren op een slimme manier aan de slag te helpen. … Meer lezen Asscher: 30 miljoen euro extra Europees geld voor bestrijding jeugdwerkloosheid