Minder bijstandskinderen !

Eind 2017 woonde bijna 7 procent van alle minderjarige kinderen in een bijstandsgezin. Dat zijn 228 duizend minderjarige kinderen, bijna 3 duizend minder dan in 2016. Hiermee is het aantal kinderen in bijstandsgezinnen voor het eerst sinds 2009 gedaald. Dit meldt het CBS naar aanleiding van het Jaarrapport Jeugdmonitor 2018. Tussen 2009 en 2016 nam … Meer lezen Minder bijstandskinderen !

Bijstandsgerechtigden in kleinere gemeenten vinden vaker een baan

Ruim 9 procent van de bijstandontvangers van eind 2010, vond in 2011 een baan. In de kleinere gemeenten was dit aandeel het grootst. Van de gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners waren personen in de bijstand in Zoetermeer het meest succesvol in het vinden van werk, in Amsterdam het minst. Het vaakst werk voor bijstandsontvanger … Meer lezen Bijstandsgerechtigden in kleinere gemeenten vinden vaker een baan

Taak gemeenten doelgroepen Wet kinderopvang verdwijnt in 2013

De Belastingdienst gaat vanaf 2013 de volledige toekenning van de kinderopvangtoeslag doen voor de gemeentelijke doelgroepen. Dat zijn mensen met een bijstandsuitkering die een traject naar werk volgen, inburgeraars, studenten en tienermoeders die gebruik maken van kinderopvang. De wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen is onlangs in de Staatscourant gepubliceerd. Deze wijziging betekent dat … Meer lezen Taak gemeenten doelgroepen Wet kinderopvang verdwijnt in 2013