VNG-adviestabel ouderbijdrage peuterwerk 2020 beschikbaar

De VNG-adviestabel voor ouderbijdragen voor het peuterwerk 2020 is beschikbaar. De tabel is afgestemd op de Landelijke Kinderopvangtoeslagentabel voor 2020. De VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2020 kunt u gebruiken om voor de gesubsidieerde peuteropvang een inkomensafhankelijke tariefstelling vast te stellen. Voor volledigheid : de tabel voor de kinderopvangtoeslag 2020 is nog niet definitief vastgesteld.   Gezamenlijk toetsingsinkomen gezin … Meer lezen VNG-adviestabel ouderbijdrage peuterwerk 2020 beschikbaar