Op deze pagina vindt u de eerste levering van het ministerie van SZW naar aanleiding van de informatievordering van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag die ziet op de Ministeriële Commissie Aanpak Fraude. Deze levering heeft op 1 september 2020 plaatsgevonden.

De levering omvat de door de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag gevorderde documenten die zien op de Ministeriële Commissie Aanpak Fraude, alsmede de voorbereidende documenten voor of van de bewindspersonen en documenten die naar aanleiding van deze overleggen zijn voorgelegd aan of opgesteld door bewindspersonen, voor zover deze een relatie hebben met of van invloed kunnen zijn op de kinderopvangtoeslag, exclusief de elektronische correspondentie en eventuele daarin vervatte informatie.   

Op deze website staan alle documenten van de betreffende levering met daarbij een inventarislijst. Deze inventarislijst staat bovenaan. Op deze inventarislijst is onder meer een korte duiding van de documenten uit de betreffende levering opgenomen en de datum van het originele stuk. Deze informatie kunt u gebruiken om te bepalen of u een specifiek document wilt bekijken. De documenten op de inventarislijst zijn tevens genummerd. Dit nummer is opgenomen in de kolom onder ‘Stuk’. Dit unieke nummer correspondeert met het nummer van de afzonderlijke documenten die u aantreft op deze website. Op deze manier kunt u het stuk dat u wilt bekijken gemakkelijk vinden.

Lees hier het hele bericht , deze is afkomstig van de Rijksoverheid