Subthema Week van het Jonge Kind 2016 : help mee !

  • door

De Week van het Jonge Kind is voor iedereen die betrokken is bij het jonge kind. De bedoeling van deze week is om aandacht te vragen voor de zo belangrijke, eerste jaren van het kind en om te laten zien wat er in het land gebeurt voor jonge kinderen en de gezinnen waarin zij opgroeien. Ouders kunnen in deze week in gesprek gaan met allen die betrokken zijn bij de opvoeding van hun kind(eren) om zo te laten weten wat voor hun belangrijk is.

Bij de activiteiten wordt een ieder die betrokken is bij de opvoeding en ontwikkeling, verzorging of begeleiding van het jonge kind uitgenodigd om aan deze week mee te doen.

Vanaf 2014 is de Week van het Jonge Kind groter aangepakt. Er is een werkgroep gevormd die bestaat uit Ileen Purperhart directeur van Hestia Kinderopvang, Wendy Honsbeek, algemeen manager van Altijd Lente en Jacqueline Perotti, general manager van Kinder Service Hotels (KSH).
De werkgroep organiseert een openingscongres en vraagt aandacht voor de week zelf.  Op het congres staan diverse pedagogische vraagstukken centraal en het vormt tevens een ontmoetingsplek voor professionals vanuit het werkveld, ouders en beroepskrachten.

Elk twee jaar is er vanuit Amerika een hoofdthema voor de Week van het Jonge Kind. Voor 2015 en 2016 is dit :  ‘Celebrating our youngest learners’. Onder het Amerikaanse hoofdthema wordt gewerkt met een Nederlands subthema dat leidend zal zijn voor de invulling van het Congres programma. Dit jaar was dit : “ Spelen is meer dan Spelen”.

De vraag naar alle belangstellende om een suggestie te doen voor het subthema  Week van het Jonge Kind 2016. Bij deze een oproep aan jullie allen !

Voeg hier uw suggestie of stem op de bestaande suggesties en wie weet…. bepaal jij mede het nieuwe subthema !

Deel dit artikel