Stagelopen bij Sinne?

  • door

Je kunt binnen Sinne stage lopen bij verschillende opvangvormen, bijvoorbeeld op het kinderdagverblijf (kinderen van 0-4 jaar) op de speelleergroep (kinderen van 2-4 jaar) of op de buitenschoolse opvang (kinderen van 4-13 jaar). Waar je ook stage loopt binnen Sinne, elke fase van het kind is interessant en heeft zijn eigen pedagogische aanpak nodig. MBO… Lees verder »Stagelopen bij Sinne? Bron : Vacature Kinderopvang Ga naar : Read More

Deel dit artikel