Pensioenpremie en premieverdeling CAO Kinderopvang 2015

Jaarlijks stelt het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW) de premies voor het ouderdoms- en partnerpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen (AP) vast. In de cao Kinderopvang zijn de premies en de werkwijze bij premiewijziging vastgelegd in artikel 5.8 van de cao.

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een rekenprogramma van PfZW.

Premies en franchise 2015
PfZW heeft voor 2015 de volgende premies vastgesteld:
 De pensioenpremie 23,5%
 De AP-premie 0,4%
(In 2014 golden de volgende premies: pensioenpremie 24,4%, AP-premie 0,4%).

In 2015 is de AOW-franchise € 11.395. De AP-franchise bedraagt € 19.463.
(In 2014 waren deze bedragen respectievelijk € 11.005 en € 19.253).
Premieverdeling 2015

Het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) stelt op basis van de
verdelingsafspraken in de CAO Kinderopvang, de premiehoogte vast.

premies 2015

 

 

 

 

 

Bron : http://www.kinderopvang.nl/nieuws-en-agenda/nieuws-bericht/?newsitemid=647823360

 

Deel dit artikel