pedagogisch medewerker BSO de Vlieger

  • door

Kidscasa Kinderopvang biedt kinderopvang, peuter- speelgroepen, gastouderop- vang en speciale kinderopvang in Noord-Nederland. Kinderen van 0-12 jaar worden opgevan- gen in goed geoutilleerde accommodaties en gast- gezinnen. Het gastouderbureau bemiddelt in de opvang bij gastgezinnen thuis. Wij streven er naar om zo veel en zo goed mogelijk in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen, en hierin… Lees verder »pedagogisch medewerker BSO de Vlieger Bron : Vacature Kinderopvang Ga naar : Read More

Deel dit artikel