Pedagogisch medewerker BSO

  • door

In de wijk Nieuw Rhijn­geest staat Kin­der­cen­trum Het DOK (on­der­deel van bre­de school Het DOK). In de Bre­de school wordt in­ten­sief sa­men­ge­werkt met de school en an­de­re part­ners in de wijk. Zo zor­gen we met el­kaar voor de door­gaan­de ont­wik­ke­lings­lijn. Voor de groep de Hut (4-5 jaar) zoe­ken wij een nieu­we col­le­ga. Ben jij on­ze… Lees verder »Pedagogisch medewerker BSO Bron : Vacature Kinderopvang Ga naar : Read More

Deel dit artikel