Werkloosheid in augustus licht gestegen

* Ruim een jaar stijgende lijn werkloosheid * Vooral meer jongeren werkloos dan een jaar geleden * Ruim 300 duizend WW-uitkeringen De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in augustus 2012 verder toe met 4 duizend en kwam uit op 514 duizend personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt dat … Meer lezenWerkloosheid in augustus licht gestegen

Abvakabo : Taart voor leidsters

Bij 100 kinderdagverblijven werd op donderdagochtend 20 september taart gegeten. Abvakabo FNV zette de pedagogische medewerkers in het zonnetje op de Dag van de Leidster. Een mooi moment om stil te staan bij het goede werk dat de pedagogisch medewerker verricht. Ruim 300 pedagogisch medewerkers hadden een collega of team aangemeld voor een taart van … Meer lezenAbvakabo : Taart voor leidsters

Gemeentelijke taak kinderopvang voor doelgroepen verandert

De gemeentelijke taak bij de Wet kinderopvang verandert. Dat is een uitvloeisel van bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag voor doelgroepouders. Deze maatregelen gaan volgend jaar in. De wetswijziging is onlangs gepubliceerd in de Staatscourant. Wat er verandertDe belangrijkste wijziging is dat gemeenten vanaf 2013 niet meer het werkgeversdeel van de kinderopvangtoeslag voor doelgroepen uitkeren. Deze taak wordt overgedragen … Meer lezenGemeentelijke taak kinderopvang voor doelgroepen verandert

OCW begroting 2013: investeren in nog betere leraren en schoolleiders

Onderwijs is zo goed als de leraar die voor de klas staat. In het begrotingsakkoord 2013 is daarom €105 miljoen vrijgemaakt voor nog beter opgeleide docenten en betere schoolleiders. Van deze extra investering gaat €44 miljoen naar het primair onderwijs, €26 miljoen naar het voortgezet onderwijs, €15 miljoen naar het middelbaar beroepsonderwijs en €20 miljoen … Meer lezenOCW begroting 2013: investeren in nog betere leraren en schoolleiders

KSH Kidsclub Ommoord viert 5 jarig jubileum

31 augustus bestond KSH Kidsclub Ommoord 5 jaar. Dit is spetterend gevierd met een Beachparty! De kinderen konden zich laten schminken, meedoen met Zumba, op het dolfijnenspringkussen, beachvolleybal doen, enz. Helaas was het weer het niet helemaal eens met ons zonnige feest. Tijdens de buien konden de kinderen en ouders genieten van de heerlijke hapjes … Meer lezenKSH Kidsclub Ommoord viert 5 jarig jubileum

Het Kinderrechtencollectief presenteert een Jeugdparagraaf

Het Kinderrechtencollectief pleit voor een aparte jeugdparagraaf in het nieuwe regeerakkoord. Het beleid van het toekomstige kabinet is op alle burgers gericht maar dient bijzondere aandacht te geven aan degenen die bij de verkiezingen hun stem niet konden uitbrengen: de kinderen.  Het Kinderrechtencollectief stelt de volgende punten voor als minimale inbreng voor het regeerakkoord:  – Het … Meer lezenHet Kinderrechtencollectief presenteert een Jeugdparagraaf

Minder vakbondsleden op de werkvloer

In 2011 zijn 1,3 miljoen werknemers lid van een vakbond. Dat komt overeen met 20 procent van de werknemers. In 2000 was het aandeel dat bij een vakbond was aangesloten nog ruim een kwart. Onder mannen is deze daling sterker dan onder vrouwen. Relatief weinig jonge werknemers zijn vakbondslid. Aandeel vakbondsleden onder werknemers is sinds … Meer lezenMinder vakbondsleden op de werkvloer

Gastouderopvang heeft imago probleem

Op deze website is deze week een opinie-artikel geplaatst over de gastouderopvang. Bij het artikel ook een stelling of kinderopvangtoeslag behouden moet blijven voor de gastouderopvang, of dat deze toch behoorlijk aangepast moet worden.(zie ook onderaan dit artikel) Achtergrond daarbij is dat de branche het “geurtje” van misbruik van belastinggeld eens voor altijd kwijt zou … Meer lezenGastouderopvang heeft imago probleem

Peuterconsulenten ingezet om kinderen naar voorschool te krijgen

Rotterdam heeft 22 peuterconsulenten ingezet die moeten ouders van peuters die risico lopen op taalachterstand overhalen hen onder te brengen bij kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of groep nul. Dat is het resultaat van een goed verlopen proef in drie deelgemeenten. Uit de proef bleek dat 75 procent van de kinderen van 2,5 tot 4 jaar met risico op een … Meer lezenPeuterconsulenten ingezet om kinderen naar voorschool te krijgen

Peuterconsulenten ingezet om kinderen naar voorschool te krijgen

Rotterdam heeft 22 peuterconsulenten ingezet die moeten ouders van peuters die risico lopen op taalachterstand overhalen hen onder te brengen bij kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of groep nul. Dat is het resultaat van een goed verlopen proef in drie deelgemeenten. Uit de proef bleek dat 75 procent van de kinderen van 2,5 tot 4 jaar met risico op een … Meer lezenPeuterconsulenten ingezet om kinderen naar voorschool te krijgen

Jaarfeest KSH Boomgaard Dieren-Zuid

Op woensdagmiddag 26 september is het jaarfeest in Dieren-zuid op onze KSH Kinderdagverblijf en Kidsclub Boomgaard Zuid. Graag willen we u en alle kinderen uitnodigen om samen met ons een feestje te vieren! Het jaarfeest heeft als thema ‘familie’. De activiteiten die georganiseerd worden zullen aansluiten op dit thema. Er is van alles te doen … Meer lezenJaarfeest KSH Boomgaard Dieren-Zuid

Teken petitie voor kinderrechten in buitenlandbeleid

Meer dan de helft van de wereldbevolking bestaat uit kinderen en jongeren. Zij hebben het recht om op te groeien in een veilige en rechtvaardige wereld. Nederlands buitenlandbeleid heeft hier grote invloed op. Help 24 kinderrechtenorganisaties,  waaronder Defence for Children, mee om kinderrechten hierin een plaats te geven en teken vandaag nog de petitie! De … Meer lezenTeken petitie voor kinderrechten in buitenlandbeleid

OESO: Opleidingsniveau neemt verder toe

Het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking is verder gestegen. Het aandeel Nederlandse jongeren van 25-34 jaar met een opleiding op hbo en/of universitair niveau bedraagt nu 41%. Opvallend is ook dat Nederland tot de groep landen behoort waar ook studenten met lager opgeleide ouders goede kansen hebben op het behalen van een hogere opleiding. Education … Meer lezenOESO: Opleidingsniveau neemt verder toe

Ruim 500 bedrijven failliet in augustus

Er werden in augustus 507 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn er bijna 220 minder dan een maand eerder. In juli was het aantal faillissementen van bedrijven en instellingen met 723 het hoogste van de afgelopen decennia. Het aantal faillissementen in augustus 2012 was vrijwel gelijk aan dat in augustus 2011. Het … Meer lezenRuim 500 bedrijven failliet in augustus

Opinie : geen kinderopvangtoeslag voor gastouderopvang

D66 heeft in haar verkiezingsplannen staan dat de kinderopvangtoeslag voor gastouderopvang verdwijnt. Is dat een goede zet ? Misschien wel een hele goede kwaliteitsverbetering ? Een hele goede bezuiniging ? De gastouderopvang is toch een beetje een soort tussenvorm waarbij een deel van het (informele) oppassen door opa en oma vervangen is door (formele) opvang … Meer lezenOpinie : geen kinderopvangtoeslag voor gastouderopvang