Kinderdagverblijf

In het kinderdagverblijf (KDV), ook wel bekend als creche, worden kinderen opgevangen in de leeftijd vanaf 6 à 8 weken tot 4 jaar. Over het algemeen is opvang mogelijk in Hele Dagopvang, Halve Dagopvang, Verlengde Dagopvang of Flexibele Dagopvang. In sommige gevallen (bij o.a. Gemeenten) spreekt men ook van “voorschoolse opvang”. In de kinderopvangbranche heeft … Meer lezenKinderdagverblijf

Invalgastouders

De invalgastouder kan geregistreerd zijn, maar dit hoeft niet. In ieder geval moet de invalgastouder voldoen aan de opleidingseisen voor gastouders en beschikken over een VOG. Het aantal invalgastouders dat een gastouderbureau heeft, moet in redelijke verhouding staan tot het totaal aantal gastouders. De GGD zal dit toetsen in de administratie van het gastouderbureau. Een … Meer lezenInvalgastouders

Gastouderbureau

Bij het gastouderbureau (GOB) of gastouderopvangbureau, kunnen gastouders en vraagouders zich registreren. Het GOB zoekt voor de vraagouder een gastouder en begeleidt deze tijdens de opvangperiode. Het gastouderbureau ziet toe op het voldoen aan kwaliteits- en veiligheidseisen bij de gastouder. Om recht te hebben op kinderopvangtoeslag dient de vraagouder gebruik te maken van een gastouder … Meer lezenGastouderbureau

Flexibele opvang

Bij Flexibele opvang heeft u de mogelijkheid om één of meerdere dagdelen per week flexibel in te vullen. Per kinderopvangorganisatie verschilt de invulling van dit begrip. Enkele mogelijkheden: buiten afname van één of meerdere vaste dagdelen wordt er een dagdeel extra afgenomen, dus incidenteel; u neemt een vast aantal dagdelen per week af, echter op … Meer lezenFlexibele opvang

EVC

EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Een EVC-procedure geeft een beeld van de talenten, kennis en vaardigheden (competenties) van iemand.  Deze kan hij verworven hebben op school, op het werk, thuis of door het beoefenen van hobby’s. Een Ervaringscertificaat is hetzelfde als een EVC-rapportage Het dient te worden opgesteld volgens het bestaande format voor … Meer lezenEVC

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang (BSO), soms ook naschoolse opvang genoemd, is een verzamelnaam van alle professionele kinderopvang, geregeld voor schoolgaande kinderen (4 jaar tot 13 jaar) “buiten” de schooltijden. De buitenschoolse opvang beslaat in het algemeen de voorschoolse opvang en naschoolse opvang, in sommige gevallen aangevuld met de tussenschoolse opvang.

Brede school

Een brede school is een netwerk van voorzieningen voor kinderen, jongeren en gezinnen in de buurt, met de school als middelpunt. Een brede school werkt hiervoor samen met organisaties voor kinderopvang, welzijnsinstellingen en instellingen voor sport en cultuur. Brede scholen komen vooral voor in het primair onderwijs (po), maar ook steeds vaker in het voortgezet … Meer lezenBrede school

Beroeps Opleidende Leerweg

De Beroeps Opleidende Leerweg (BOL)is een combinatie van leren op school en in de praktijk. In het mbo heet dat leren in de praktijk: beroepspraktijkvorming. Volg je een BOL-opleiding, dan leer je voor ongeveer zestig procent op school. De rest van de tijd maak je kennis met de praktijk, bijvoorbeeld door het volgen van een … Meer lezenBeroeps Opleidende Leerweg

Beroeps Begeleidende Leerweg

Een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) opleiding is een beroepsopleiding in de vorm van werkend leren. Je werkt als leerling-werknemer vier dagen per week in een bedrijf of instelling en gaat in het algemeen één dag (of twee avonden) per week naar school.  Beide manieren van leren, dus de praktijk in het bedrijf en de theorie … Meer lezenBeroeps Begeleidende Leerweg