Aansprakelijkheid Deze internetsite bevat gegevens die naar ons beste weten en overtuiging voldoen aan de regelgeving die in Nederland van kracht is. Werkeninkinderopvang.nl kan geen verzekering betreffende de rechtmatigheid of aanvaardbaarheid van deze internetsite en de gegevens in andere landen of rechtsgebieden geven. Werkeninkinderopvang.nl kan de voorwaarden te allen tijde intrekken of wijzigen. Hoewel er … Meer lezen

Cookieverklaring

Wat is een cookie? Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers … Meer lezenCookieverklaring

Voortijdig schoolverlaten al in de brugklas te signaleren

Achterblijvende schoolprestaties in de brugklas belangrijkste risicofactor Interesse van ouders kan schooluitval voorkomen Meer voortijdig schoolverlaters op scholen met uitsluitend vmbo-onderwijs Signalen voor een verhoogde kans op voortijdig schoolverlaten zijn al zichtbaar in de brugklas. Dat is één van de conclusies van het proefschrift “Early school-leaving in the Netherlands. A multidisciplinary study of risk and … Meer lezenVoortijdig schoolverlaten al in de brugklas te signaleren

Potentiële beroepsbevolking blijft straks op peil dankzij 65-plussers

Geen langdurige krimp potentiële beroepsbevolking verwacht door verhoging AOW-gerechtigde leeftijd AOW-leeftijd naar verwachting naar 68 jaar in 2030 26 procent 65-plussers in 2040, tegen 16 procent nu Meer AOW’ers in 2040 ondanks stijging AOW-leeftijd 47 duizend inwoners erbij in 2012 Nederland telt naar verwachting 17,8 miljoen inwoners in 2040 en 17,9 miljoen in 2060 Met … Meer lezenPotentiële beroepsbevolking blijft straks op peil dankzij 65-plussers

Termijnen inspecties kinderopvang verkort

Minister Asscher scherpt vanaf 1 januari 2013  het toezicht op de kinderopvang door de GGD aan. De GGD inspecteert namens de gemeenten de kinderopvangorganisaties. De aanscherpingen zorgen ervoor dat een gemeente sneller actie kan ondernemen na een GGD-inspectie. Zo moet de gemeente binnen zes weken na het inspectiebezoek het inspectierapport aan de organisatie sturen. Nu … Meer lezenTermijnen inspecties kinderopvang verkort

Daling gebruik kinderopvang, ouders blijven werken

Het aantal kinderen dat gebruik maakt van de kinderopvang is de afgelopen negen maanden met vier procent gedaald. Het aantal ouders dat werkt is in dezelfde periode niet afgenomen. Dit schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief over de ontwikkelingen in de kinderopvang aan de Tweede Kamer. De cijfers gaan … Meer lezenDaling gebruik kinderopvang, ouders blijven werken

Scoren in Charlois samen met Feyenoord

Feyenoord profileert zich. Niet alleen in de eigen Kuip maar ook op straat, op de pleinen en parken in de Rotterdamse wijken en vooral op Rotterdam-Zuid. Samen met de deelgemeenten ontwikkelden zij het programma ‘Scoren op Zuid’. Op 22 november om 13.45 uur wordt het convenant tussen deelgemeente Charlois en de voetbalclub getekend. U bent … Meer lezenScoren in Charlois samen met Feyenoord

Regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzalen

Factsheet regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzalen Er zijn veel vragen over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk en een aantal regels rondom de VOG gaat veranderen. Hieronder vindt u de belangrijkste informatie. Wat is een VOG?Een VOG is een verklaring van de Minister van … Meer lezenRegels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzalen

Werkloze 45-plussers niet snel aan de slag

Van de 512 duizend werklozen in het derde kwartaal van 2012 waren er 173 duizend ouder dan 45 jaar. Dit aantal is sinds 2008 aanzienlijk gegroeid. Ongeveer 15 procent van de werkloze 45-plussers heeft na drie maanden een baan.  Werklozen onder de 45 jaar vinden vaker werk na drie maanden. Wel is dit aandeel sinds 2008 afgenomen. Vooral sterke … Meer lezenWerkloze 45-plussers niet snel aan de slag

Openstaande vacatures vrijwel stabiel

Duizend minder openstaande vacatures Alleen in de zorg minder vacatures Laagste vacaturegraad sinds 2003 Minder nieuwe en vervulde vacatures Eind september stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 108 duizend vacatures open.  Dat zijn er duizend minder dan een kwartaal eerder. De voorgaande drie kwartalen daalde het aantal vacatures beduidend harder. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van … Meer lezenOpenstaande vacatures vrijwel stabiel

Werkloosheid verder toegenomen

Werkloosheid in oktober gestegen naar 6,8 procent Vooral meer 45-plussers werkloos WW-uitkeringen met bijna 6 duizend toegenomen Minder uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in oktober 2012 toe met 17 duizend en kwam uit op 536 duizend personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt dat … Meer lezenWerkloosheid verder toegenomen

Toename groepsgrootte basisschoolklas – nu gemiddeld 22,8 leerlingen

Op de Nederlandse basisscholen zitten gemiddeld 22,8 leerlingen in een groep. Wel bestaan er grote verschillen tussen en binnen scholen. Dit blijkt uit informatie waarover het ministerie van Onderwijs beschikt. Dit heeft staatssecretaris Dekker vandaag aan de Tweede Kamer geschreven.  De grootte van groepen in het basisonderwijs is een belangrijk onderwerp voor veel ouders en … Meer lezenToename groepsgrootte basisschoolklas – nu gemiddeld 22,8 leerlingen

Abvakabo : Enorm koopkrachtverlies door ingrijpen in WW

Een werknemer die vanaf 2014 zijn baan verliest en in de WW belandt krijgt na een jaar te maken met een groot koopkrachtverlies. Bij inkomens net boven het minimuminkomen gaat dit om ruim 12 procent. Mensen met een modaal inkomen leveren bijna de helft in en bij de hogere inkomens kan de achteruitgang oplopen tot maar liefst … Meer lezenAbvakabo : Enorm koopkrachtverlies door ingrijpen in WW

Veel bedrijven en instellingen failliet

Er werden in oktober 703 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn er bijna 150 meer dan een maand eerder. In de eerste 10 maanden van 2012 werden 6245 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dit is bijna een kwart meer dan in dezelfde periode van 2011. Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen … Meer lezenVeel bedrijven en instellingen failliet