Abvakabo FNV : Een goed pensioen voor jong en oud

Leden uit de Sector Senioren komen vrijdag 13 september vanuit Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Maastricht en Breda naar het Spui in Den Haag om actie te voeren voor een goed pensioen voor jongeren en ouderen. De leden zijn boos omdat zij hun inkomen achteruit zien gaan en zij grote zorgen hebben over de plannen die het … Meer lezenAbvakabo FNV : Een goed pensioen voor jong en oud

Kindregelingen: eenvoudiger en effectiever

Er komen minder regelingen voor ouders met kinderen. Nu bestaan er elf regelingen, in 2015 zijn dat er nog vier. Door de vereenvoudiging worden de regelingen effectiever en werken vanuit de bijstand lonend. Zo ontvangen alle alleenstaande ouders met een minimuminkomen voortaan dezelfde financiële ondersteuning. Hierdoor gaan alleenstaande ouders met kinderen erop vooruit als ze … Meer lezenKindregelingen: eenvoudiger en effectiever

Beantwoording Kamervragen : meer gezinnen op straat

Antwoorden op kamervragen van het Kamerlid Kooiman (SP) over het bericht dat steeds meer gezinnen op straat belanden door de crisis (ingezonden 31 juli 2013).(2013|Z15519)  1 Wat vindt u ervan dat steeds meer gezinnen op straat belanden door de crisis? Kunt u uw antwoord toelichten? (Steeds meer gezinnen op straat door crisis’, DVHN, 26 juli … Meer lezenBeantwoording Kamervragen : meer gezinnen op straat

Terugvorderingen kinderopvangtoeslag Appelbloesem

De Belastingdienst vordert op basis van de uitspraak van de Raad van State over gastouderbureau ‘De Appelbloesem’ de onterecht ontvangen kinderopvangtoeslag terug. Kunt u het teruggevorderde bedrag niet betalen? In dat geval dient u een verzoek om een persoonlijke betalingsregeling bij de Belastingdienst in te dienen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.belastingdienst.nl/toeslagen. Is uw … Meer lezenTerugvorderingen kinderopvangtoeslag Appelbloesem

Opnieuw daling aantal uitzenduren fase A

Het aantal uitzenduren in fase A daalde in het tweede kwartaal van 2013 met 1,6 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. Het is het vijfde achtereenvolgende kwartaal met een daling. Het indexcijfer van het aantal uitzenduren fase A (2010=100) kwam uit op 98,1. De cijfers zijn gecorrigeerd voor seizoeninvloeden. Tot fase A behoren uitzendkrachten die voor … Meer lezenOpnieuw daling aantal uitzenduren fase A

Asscher helpt bij totstandkoming banenplannen

Op www.agentschapszw.nl is een ‘menukaart’ gepubliceerd met suggesties voor werkgeversorganisaties en vakbonden om werknemers in de sector aan de slag te helpen. Met de menukaart wil minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de sociale partners ondersteunen bij de totstandkoming van de zogenaamde sectorplannen. Zo kunnen sectoren een transitiefonds opzetten waaruit werknemers een persoonlijk budget … Meer lezenAsscher helpt bij totstandkoming banenplannen

Topambtenaar ondersteunt mbo-besturen Amsterdam, Utrecht en Amersfoort

Koos van der Steenhoven gaat in samenspraak met de MBO Raad de ROC-besturen in de regio’s Amersfoort, Utrecht en Amsterdam ondersteunen bij de herschikking van hun opleidingenaanbod. De ROC’s in de regio’s Amersfoort, Utrecht en Amsterdam kampen met de naweeën van de kwestie-Amarantis. Uit het advies Slimmer Samen van de commissie macrodoelmatigheid Amarantis blijkt dat … Meer lezenTopambtenaar ondersteunt mbo-besturen Amsterdam, Utrecht en Amersfoort

Telewerken kan bij zes op de tien bedrijven

n 2012 bood 59 procent van de bedrijven met 10 of meer werkzame personen de mogelijkheid te telewerken. Vooral bedrijven in de financiële en ICT-sector ondersteunen telewerken op grote schaal. Stagnatie na jarenlange groei Het aandeel bedrijven waar telewerken voorkomt, is in 2012 ten opzichte van 2010 niet meer verder gegroeid. Tussen 2004 en 2010 nam … Meer lezenTelewerken kan bij zes op de tien bedrijven

Uitnodiging webinar wet meldcode voor gemeenten

Uitnodiging webinar wet meldcode voor gemeenten Op 1 juli 2013 is de wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (wet meldcode) in werking getreden. Gemeenten hebben binnen deze wet een bijzondere rol. Welke ambtenaren vallen onder de wet meldcode? En hoe voert een gemeente haar rol van toezichthouder uit? Wilt u meer weten? Neem dan … Meer lezenUitnodiging webinar wet meldcode voor gemeenten

VNG : Onderwijsinspectie onderstreept pleidooi meer regie gemeenten bij VVE

De kwaliteit van de vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) schiet tekort, stelt de Onderwijsinspectie in een onderzoeksrapport. De bevindingen onderstrepen het pleidooi van de VNG om gemeenten meer regie te geven bij het VVE-beleid. Minister Asscher wil de instellingen juist nog meer eigen verantwoordelijkheid geven, terwijl het rapport van de Inspectie aantoont dat de kwaliteit ter … Meer lezenVNG : Onderwijsinspectie onderstreept pleidooi meer regie gemeenten bij VVE

Bussemaker op tournee langs mbo’s

Minister Bussemaker gaat een tour maken langs mbo-scholen verspreid over het land. Met leerlingen, docenten maar ook met regionaal bedrijfsleven en bestuurders gaat ze op de scholen in gesprek over zaken als aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, samenwerking in plaats van concurrentie, het mbo als emancipatiemotor en de menselijke maat. Hoge ambities De bewindsvrouw heeft … Meer lezenBussemaker op tournee langs mbo’s