Boekstart bij Kiddies

Woensdag 18 september opent Kiddies kinderdagverblijf op een feestelijke wijze het project Boekstart. Na maanden van voorbereiding is het dan zover. Het inrichten van boekenhoeken, samenstellen van boekenpakketten, trainingen van de medewerkers en het aanpassen van de dagprogramma’s deden ze bij Kiddies met grote zorgvuldigheid en veel aandacht. Het project is nu al geslaagd! Boekstart … Meer lezenBoekstart bij Kiddies

Abvakabo : Stel je voor, een land zonder kinderopvang!

Abvakabo FNV maakt zich samen met ouderorganisaties en werknemers- en werkgeversorganisaties grote zorgen over de toekomst van de kinderopvang. Hoog tijd dus om het kabinet te laten horen wat het voor Nederland betekent als er straks geen kinderopvang meer bestaat. Doe ook mee! Gelukkig is het nog niet zo ver. Maar het zou in de toekomst … Meer lezenAbvakabo : Stel je voor, een land zonder kinderopvang!

Twee derde zonder baan doordat werk is vervallen of tijdelijk contract afliep

Van alle personen die in het eerste kwartaal van 2013 tot de werkzame beroepsbevolking behoorden, zaten er een kwartaal later ruim 150 duizend zonder werk. Als belangrijkste reden hiervoor noemde twee derde het vervallen van werk of het aflopen van een tijdelijk contract. Bijna een kwart van degenen die hierdoor hun baan hadden verloren, was … Meer lezenTwee derde zonder baan doordat werk is vervallen of tijdelijk contract afliep

Langdurige lobby kinderopvang van Abvakabo FNV mogelijk beloond

Het kabinet wil volgend jaar mogelijk 100 miljoen euro extra uittrekken om te investeren in de kinderopvang. Abvakabo FNV is blij met dit plan. De bond heeft zich jarenlang verzet tegen de bezuinigingen in de sector en ziet nu haar langdurige lobby-inspanningen gedeeltelijk beloond. Het kabinet zou volgens de NOS bezig zijn om 100 miljoen … Meer lezenLangdurige lobby kinderopvang van Abvakabo FNV mogelijk beloond

Ruim 600 bedrijven en instellingen failliet

In augustus 2013 zijn  608 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dat is het laagste aantal tot nu toe in 2013. Het aantal faillissementen is wel 19 procent hoger dan in augustus 2012. Van de in augustus failliet verklaarde bedrijven waren er veel actief in de handel (149) en de bouwnijverheid (99). Het aantal in … Meer lezenRuim 600 bedrijven en instellingen failliet

Rapport Investeren in opvoeden en opgroeien loont gepresenteerd

VNG directeur Jantine Kriens nam op 12 september het rapport: Investeren in opvoeden en opgroeien loont! In ontvangst. Dit rapport is opgesteld in opdracht van GGD Nederland en ActiZ als vervolg op de studie ‘Kosteneffectiviteit van de jeugdgezondheidszorg’ . Jantine Kriens: ‘Dit rapport is een mooie bouwsteen voor gemeenten bij het vormgeven van hun jeugdgezondheidsbeleid. … Meer lezenRapport Investeren in opvoeden en opgroeien loont gepresenteerd

Abvakabo : Uitval kinderopvang niet door crisis

De onophoudelijke neergang  van de kinderopvang komt door de bezuinigingen van het kabinet en niet door de crisis. Ouders kiezen ervoor om minder uren te gaan werken om zo de prijsverhoging te compenseren. Dat zeggen de werkende ouders zelf in een enquête van FNV en  Stichting Voor Werkende Ouders. Een op de vier ouderparen meldt … Meer lezenAbvakabo : Uitval kinderopvang niet door crisis

Kinderombudsman : Kinderen betalen de rekening van de crisis

Nu de gevolgen van de economische crisis steeds meer doordringen in de samenleving, wordt zichtbaar dat kinderen de dupe worden. Uit de Kinderrechtenmonitor 2013 blijkt de invloed van de recessie op de leefwereld van kinderen. Kinderombudsman  Marc Dullaert: “Steeds meer kinderen leven in armoede. De crisis heeft ook gevolgen voor het onderwijs en de zorg. … Meer lezenKinderombudsman : Kinderen betalen de rekening van de crisis

VNG: Gemeenten hebben scherper inzicht nodig in besparingsmogelijkheden decentralisaties

De VNG vindt het van essentieel belang dat gemeenten voor de nieuwe taken in het sociaal domein genoeg beleidsruimte en instrumenten krijgen om deze uit te kunnen voeren met de budgetten die overgaan. Het is daarom goed dat het CPB de opdracht van het kabinet heeft gekregen om de kansen en risico’s bij de decentralisaties … Meer lezenVNG: Gemeenten hebben scherper inzicht nodig in besparingsmogelijkheden decentralisaties

Gemeenten hebben in het sociaal domein vooral ruimte nodig

Gemeenten moeten het sociaal domein omvormen van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Om deze transformatie goed te laten verlopen hebben gemeenten vooral ruimte nodig. Dat blijkt uit een onderzoek van het IPW (Instituut voor Publieke Waarden) in opdracht van G32 Stedennetwerk. Gemeenten moeten het sociaal domein omvormen van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Om deze … Meer lezenGemeenten hebben in het sociaal domein vooral ruimte nodig

Cijfers kinderopvang tweede kwartaal 2013

Minister Asscher (SZW) informeert de Tweede Kamer over de ontwikkeling in het gebruik van kinderopvangtoeslag, de arbeidsparticipatie van ouders van jonge kinderen, het aanbod van kinderopvang en de gemiddelde uurprijs. (11 september 2013) Met deze brief informeer ik uw Kamer over de ontwikkeling in het gebruik van kinderopvangtoeslag, de arbeidsparticipatie van ouders van jonge kinderen, … Meer lezenCijfers kinderopvang tweede kwartaal 2013

Abvakabo : Daling banen in de welzijnssector is zorgwekkend

Abvakabo FNV vindt de uitkomsten van de sectoranalyse van het UWV over de werkgelegenheid in welzijn, kinderopvang en jeugdzorg zorgwekkend. Het UWV geeft aan dat de werkgelegenheid in de welzijnssector alleen nog maar meer zal dalen. Dit is een slechte zaak voor het welzijn van onze maatschappij en voor werknemers in de sector, vindt Abvakabo … Meer lezenAbvakabo : Daling banen in de welzijnssector is zorgwekkend