D66 : “Kinderen van 2,5 tot 12 jaar naar Alles-in-één-school”

D66-Tweede Kamerleden Steven van Weyenberg en Paul van Meenen presenteren vandaag de notitie  Kiezen voor kwaliteit: op weg naar de alles-in-één-school. Dit doen zij tijdens een bezoek aan Sterrenschool de Ruimte in Almere. De D66-Tweede Kamerleden zijn samen met fractievoorzitter Alexander Pechtold in Almere in het kader van de onderwijstour van D66. In de notitie doen de D66’ers voorstellen voor een betere en bredere vorm van voor- en vroegschoolse educatie, kinderopvang, peuterspeelzaal en basisonderwijs. Van Weyenberg: “De alles-in-één-school biedt grote kansen voor de ontwikkeling van kinderen. D66 wil zo snel mogelijk de peuterspeelzaal, kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie en regulier onderwijs combineren.”

Meer lezenD66 : “Kinderen van 2,5 tot 12 jaar naar Alles-in-één-school”

Minister Lodewijk Asscher : toezicht bij kinderopvang

Toespraak van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) op congres over toezicht in de kinderopvang van GGD Nederland en VNG op dinsdag 1 oktober 2013 in Den Haag.Dames en heren,

Een paar dagen geleden kreeg ik een schokkend onderzoek onder ogen.

Een onderzoek naar de kwaliteit van de kinderopvang. Geschreven door een arts die zelf op inspectie ging. En geschokt was over wat hij zag.

En rook.

Meer lezenMinister Lodewijk Asscher : toezicht bij kinderopvang

Maatschappelijke effecten van het wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen

Wat zijn voor gezinnen met kinderen de maatschappelijke gevolgen van de hervorming van de kindregelingen? Deze notitie, op 30 september 2013 aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer, bevat een korte verkenning van de onderzoeksliteratuur over armoede en sociale uitsluiting. Daarnaast worden de belangrijkste risicogroepen en de gevolgen van armoede voor de korte en de … Meer lezenMaatschappelijke effecten van het wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen

Motie Van Ojik en Samson tbv Kinderopvangtoeslag

Onderstaande de motie van de leden Van Ojik en Samsom over inzetten van de vrijgevallen structurele meevaller van 100 miljoen euro ten behoeve van de kinderopvangtoeslag.  De motie kreeg onvoldoende steun.

T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N – G E N E R A A L 2
Vergaderjaar 2013-2014
33 750 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën
Nr. 8 MOTIE VAN DE LEDEN VAN OJIK EN SAMSON
Voorgesteld 26 september 2013

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

Meer lezenMotie Van Ojik en Samson tbv Kinderopvangtoeslag

KindStart Huisbeurs Kinderopvang

KindStart organiseert 9 november weer een nieuwe huisbeurs voor de kinderopvang, nu in Amsterdam locatie Borchland (vlakbij de Arena).

Waarom KindStart? Dit jaar zal er geen KindVak zijn. De belangrijkste reden hiervoor is, dat het gewoon te duur wordt voor iedereen. In deze tijd is het een beetje zot om met z’n allen een paar honderdduizend euro te stoppen in een beursvloer. De KindStart beurs organiseren we zelf, low budget voor ons en dus ook low budget voor de bezoekers en de klanten. En op die manier kunt u gratis parkeren, krijgt u gezellig iets te drinken en een hapje aangeboden en kunt u ook nog gratis deelnemen aan een van de vier workshops! Dat is KindStart!!

Meer lezenKindStart Huisbeurs Kinderopvang

Tegenbegroting ChristenUnie : -/- 250 miljoen kinderopvangtoeslag

De ChristenUnie doorbreekt in haar tegenbegroting voor 2014 de vicieuze cirkel van oplopende werkloosheid en daardoor nieuwe bezuinigingsrondes waarin Nederland verzeild is geraakt. De partij geeft prioriteit aan banen en de portemonnee van gezinnen en wil daarom niet meer dan 3 miljard bezuinigen.
 
Fractievoorzitter Arie Slob: ,,Het kabinet overvraagt de samenleving met een pakket van 6 miljard bezuinigingen en lastverzwaringen. Dit verdiept de crisis, kost banen en belemmert duurzame groei van de economie. Wij stellen er een hoopvolle agenda tegenover en bieden met onze plannen wél perspectief aan gezinnen die de crisis zwaar voelen en de 700.000 werklozen die nu aan de kant staan. We vergroenen de economie en zorgen in onze tegenbegroting juist voor een forse lastenverlichting voor gezinnen en bedrijven. Goed voor de koopkracht en het zorgt voor meer banen.”

Meer lezenTegenbegroting ChristenUnie : -/- 250 miljoen kinderopvangtoeslag

CDA : De gezinspartij en de jeugdwet

 

Het CDA beoordeelt de verschillende plannen van dit kabinet met name op de effecten voor gezinnen en families. Of het nou gaat over het verminderen van de kinderbijslag, het afschaffen van de gratis schoolboeken en de studiefinanciering, het wegbezuinigen van de maatschappelijke stage of het te vergaand bezuinigen op de kinderopvang.

Op dit moment ligt er een nieuwe wet met consequenties voor gezinnen bij de Tweede Kamer, de Jeugdwet. Deze wet gaat regels stellen over de hulp en zorg aan jeugdigen en hun ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen.

Meer lezenCDA : De gezinspartij en de jeugdwet

Tegenbegroting D66: structureel +100 miljoen voor kinderopvangtoeslag

Meer werk, minder belastingen en beter onderwijs. Dat is de kern van het alternatieve plan Vertrouwen en Duidelijkheid dat D66 vandaag presenteert. Volgens D66-leider Alexander Pechtold doet het kabinet te weinig om het vertrouwen bij mensen te herstellen: “Het kabinet kiest de weg van nullijnen, belastingverhogingen en het uitstellen en afzwakken van hervormingen. D66 maakt andere keuzes. Met ons alternatief zorgen we voor meer werk, minder belastingen en investeringen in onderwijs. Met structurele hervormingen maken we Nederland klaar voor de toekomst.”

Meer lezenTegenbegroting D66: structureel +100 miljoen voor kinderopvangtoeslag

Tegenbegroting GroenLinks : 500 miljoen voor kinderopvang

Stel je voor…

Mensen tellen en niet cijfers.
Banen boven bezuinigingen.
Schone lucht, in plaats van een dure energierekening.
Goede, betaalbare zorg.

Met deze tegenbegroting laat GroenLinks zien dat het kan; verantwoorde financiële beslissingen nemen en tegelijkertijd investeren in werk, zorg, schone energie, goed openbaar vervoer en onderwijs.

Meer lezenTegenbegroting GroenLinks : 500 miljoen voor kinderopvang

Landelijke campagne tegen agressie in de zorg en jeugdzorg

Agressie tegen zorgverleners vind ik onacceptabel. Iedereen heeft recht op veilig werk.’Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport neemt duidelijk stelling tegen agressie in de zorg en jeugdzorg. Samen met sociale partners uit de (jeugd)zorg trapte zij op 23 september de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ af.

Meer lezenLandelijke campagne tegen agressie in de zorg en jeugdzorg

Actie SING ALONE SONG met Kamerleden op 2 oktober 2013

Wime was tien jaar toen hij vanuit Angola naar Nederland kwam.  Nu is hij 22 jaar en zit hij in de gevangenis omdat hij uitgezet dreigt te worden. Defence for Children en de Vrienden van Wime voeren actie omdat Wime in Nederland maar niet in de cel thuishoort,  en ook omdat hij een vergunning zou moeten krijgen.

Wime is een sing a song writer. Samen met zijn boezemvriend Payam met wie hij al tien jaar lief en leed deelt, maakt hij muziek. Hij heeft een Nederlandse vriendin en een Limburgse tongval, ging naar school in Nederland. Hij is hier twaalf jaar. Voor gewortelde jongeren als Wime is er een Kinderpardon gekomen.

Meer lezenActie SING ALONE SONG met Kamerleden op 2 oktober 2013

Memorie van Toelichting wetgeving 2014 kinderopvangtoeslag

In de Memorie van toelichting “Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2014)” zijn de maatregelen beschreven met betrekking tot de kinderopvangtoeslag. U treft deze hieronder aan.

Artikel XV (artikel 1.6 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Meer lezenMemorie van Toelichting wetgeving 2014 kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag in 12e Halfjaarsrapportage Belastingdienst

De 12e Halfjaarsrapportage van de Belastingdienst, periode januari – juli 2013 is gepresenteerd. Voor wat betreft de kinderopvangtoeslag wordt de onderstaande opsomming gegeven.

· Terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag
In 2012 is de termijn beperkt waarbinnen de kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd. Omdat een aantal aanvragers zijn aanvraag te laat heeft ingediend en daardoor een bedrag aan kinderopvangtoeslag dreigde mis te lopen, heeft het ministerie van SZW in maart 2013 besloten de regel in de jaren 2012 en 2013 niet van toepassing te laten zijn.

Meer lezenKinderopvangtoeslag in 12e Halfjaarsrapportage Belastingdienst

Ulenbelt (SP) stel vragen aan Asscher over Uitval kinderopvang

Vragen van het lid Ulenbelt (SP) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht van FNV en Voor Werkende Ouders: «Uitval kinderopvang niet door crisis» (ingezonden 20 september 2013).

Vraag 1

Wat is uw reactie op het bericht van FNV en de belangenorganisatie «Voor Werkende Ouders»: «Uitval kinderopvang niet door crisis»? (zie artikel)

Vraag 2

Deelt u de mening dat het zeer pijnlijk is dat jonge ouders van de arbeidsmarkt worden gejaagd als gevolg van uw beleid? Zo nee, wat is dan uw oordeel over deze conclusie van FNV en Voor Werkende Ouders?

Meer lezenUlenbelt (SP) stel vragen aan Asscher over Uitval kinderopvang

Werkloosheid in augustus gedaald

  • In augustus minder werkloze jongeren
  • Stijgende trend werkloosheid minder sterk
  • Bijna 400 duizend WW-uitkeringen

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in augustus 2013 af en kwam uit op 683 duizend personen. Dat is 8,6 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.
Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in augustus met 5 duizend is toegenomen tot 399 duizend.

Meer lezenWerkloosheid in augustus gedaald