Kamerbrief reactie SCP-rapport ‘De sociale staat van Nederland 2013’

Brief d.d. 12-2-2014 van minister Asscher, mede namens staatssecretaris Klijnsma (beiden SZW), aan de Tweede Kamer met een reactie op het rapport ‘De sociale staat van Nederland 2013’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Inleiding
Hierbij doe ik u, mede namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mijn reactie toekomen op het rapport ‘De sociale staat van Nederland 2013’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), zoals verzocht door uw Kamer tijdens de procedurevergadering van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 17 december 2013. In mijn reactie beperk ik mij tot ontwikkelingen op het beleidsterrein van SZW.

Meer lezenKamerbrief reactie SCP-rapport ‘De sociale staat van Nederland 2013’

Ouders willen graag betrouwbare online opvoedinformatie

Zijn ouders en opvoeders onzeker over opvoeden? Heel vaak wel, blijkt uit onderzoek van Maurice de Hond. Het blijkt dat ouders grote behoefte hebben aan objectieve, online opvoedinformatie. In opdracht van de VNG vervult Stichting Opvoeden deze functie, voor en door gemeenten.

Meer lezenOuders willen graag betrouwbare online opvoedinformatie

In 2013 minder geboorten en minder huwelijken

  • Aantal huwelijken sterk gedaald, aantal partnerschappen licht gestegen
  • Minder geboorten, vooral twintigers stellen kinderen krijgen uit
  • Aantal verhuizingen licht gestegen, maar niet in alle groepen
  • Immigratie licht gestegen, emigratie stabiel

Minder huwelijken, meer partnerschappen

In 2013 werden nog geen 74 duizend huwelijken en geregistreerd partnerschappen gesloten. Dat zijn er 6 duizend minder dan in 2012. Die daling kwam geheel op conto van de huwelijken: het aantal geregistreerde partnerschappen steeg juist van 9,2 duizend naar 10 duizend.

Meer lezenIn 2013 minder geboorten en minder huwelijken

Abvakabo : Problemen Belastingdienst nog niet opgelost

Staatssecretaris Weekers heeft zijn ontslag ingediend. Maar dat betekent niet dat alle problemen bij de belastingdienst zijn opgelost, aldus Corrie van Brenk, voorzitter Abvakabo FNV. ‘Zijn opvolger doet er verstandig aan wél goed te luisteren naar de medewerkers.’

Opening nieuwe kinderopvanglocatie in Amstelveen

Kinder Service Hotels start op 3 februari 2014 officieel met de nieuwe locaties KSH KDV De Zwaluw (kinderdagverblijf 0-4 jaar) en KSH Kidsclub De Zwaluw (buitenschoolse opvang 4-13 jaar) in OBS De Zwaluw in Nes aan de Amstel (Gemeente Amstelveen).

Meer lezenOpening nieuwe kinderopvanglocatie in Amstelveen

Weekers licht stand van zaken proces één bankrekeningnummer toe

Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers heeft de Tweede Kamer uitgebreid geïnformeerd over de stand van zaken rond de invoering van één bankrekeningnummer door de Belastingdienst. Deze anti-fraudemaatregel houdt in dat burgers en bedrijven nog maar met één bankrekeningnummer zaken kunnen doen met de Belastingdienst. De urgentie van deze maatregel om fraude met toeslagen en voorlopige teruggaaf tegen te gaan, werd onder meer zichtbaar in december tijdens de DigiD fraude in Amsterdam Zuid-Oost.

Meer lezenWeekers licht stand van zaken proces één bankrekeningnummer toe

Dennis blijft! Kinderpardon nodig voor kinderen die in de gemeenten zijn opgevangen

Kinderpardon nodig voor kinderen die in de gemeenten zijn opgevangen

Dennis, de achtjarige jongen uit Oog in Al in Utrecht, heeft op 24 januari 2014 te horen gekregen dat hij in Nederland mag blijven. Dennis is in Zwolle geboren en kreeg geen kinderpardon-vergunning omdat hij niet voortdurend onder ‘rijkstoezicht’ is geweest, zoals het Kinderpardon vergt. Defence for Children is opgelucht dat de kinderrechten van Dennis nu zijn erkend en hoopt dat de staatssecretaris ook met een oplossing komt voor de 300 andere ‘gemeentekinderen’ die buiten het Kinderpardon dreigen te vallen.

Meer lezenDennis blijft! Kinderpardon nodig voor kinderen die in de gemeenten zijn opgevangen

Record faillissementen in 2013

  • 10 procent meer faillissementen
  • Meeste faillissementen in handel en bouw

In 2013 zijn 12 306 faillissementen uitgesproken; 10 procent meer dan in 2012. Dit is het hoogste aantal sinds de start van de waarneming in 1951. Wel was de toename van het aantal faillissementen in de tweede helft van het jaar kleiner dan in de eerste helft. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Meer lezenRecord faillissementen in 2013

Werkloosheid toegenomen

  • Werkloze beroepsbevolking in december met 15 duizend gestegen
  • In 2013 bijna 100 duizend werklozen erbij
  • Aantal WW-uitkeringen in december met 19 duizend toegenomen
  • 245 duizend uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting in 2013

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in december 2013 met 15 duizend toe en kwam uit op 668 duizend personen. Dat is 8,5 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Meer lezenWerkloosheid toegenomen

Taaltoets VVE roept veel vragen op bij medewerkers

Uit een enquête die Abvakabo FNV onlangs hield onder leden in de Voorschoolse en Vroegschoolse educatie (VVE), blijkt dat medewerkers de taaltoets vaak in eigen tijd moeten doen. Daarnaast blijkt er veel onduidelijkheid te zijn over bijvoorbeeld de consequenties wanneer je de taaltoets niet haalt. VVE wordt in zowel kinderopvangorganisaties als peuterspeelzalen aangeboden. In 2012 … Meer lezenTaaltoets VVE roept veel vragen op bij medewerkers

Pensioenleeftijd werknemers verder gestegen tot bijna 64 jaar

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan, is in 2013 verder opgelopen tot 63,9 jaar. Dat is 0,3 jaar hoger dan in 2012. Inmiddels is bijna de helft van de pensioengangers 65 jaar of ouder. In totaal gingen vorig jaar 73 duizend werknemers met pensioen.

Meer lezenPensioenleeftijd werknemers verder gestegen tot bijna 64 jaar

Faillisement Kinderopvang HefGroep uit Rotterdam

De Rechtbank Rotterdam heeft op 7 januari 2014 het faillissement uitgesproken van B.V. Kinderopvang Hefgroep. Het betreft meerdere BSO en KDV lokaties. Eerder was al op 23 december 2013 een verlening van voorlopige surseance uitgesproken. Kinderopvang HefGroep is een samenvoeging van Kinderopvang Disck en Kinderopvang SKSR, die op 1 januari 2009 samen verder gingen onder … Meer lezenFaillisement Kinderopvang HefGroep uit Rotterdam