Overweldigende steun voor Eerlijk Kinderpardon

De steun voor kinderen die onterecht buiten het Kinderpardon vallen is ongekend groot. Inmiddels ondertekenden bijna 300 burgemeesters de brief van burgemeester Ostendorp aan staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie om opnieuw te kijken naar de kinderen die buiten de boot vallen. Tegelijk tekenen 26.518 de petitie voor een  Eerlijk Kinderpardon.

Defence for Children, INLIA, VluchtelingenWerk Nederland, Kerk in Actie en Stichting LOS lanceerden op 5 mei 2014 de campagne voor een Eerlijk Kinderpardon. Doel van de campagne is om het Kinderpardon in lijn te brengen met het VN-Kinderrechtenverdrag. Dat wil zeggen dat het belang van het kind voorop moet staan bij de uitvoering en dat alle in Nederland gewortelde kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn, een vergunning zouden moeten krijgen. Naar schatting gaat het om ongeveer 600 kinderen.

Overweldigend

Het campagneteam ging van start op de Bevrijdingsfestivals in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Groningen en Wageningen en haalde daar de eerste vijfduizend handtekeningen op. De reacties was overweldigend positief.

Inmiddels hebben zich ook enkele beroemde kinderrechtenvrienden geroerd in het debat. “Laten we pardon zeggen voor de rare regels. De regels die maken dat 600 kinderen die hier horen hier straks niet meer zijn. Straks zijn er stoelen leeg in klassen, vriendjes en vriendinnetjes weggestuurd, lege plaatsen aan tafel, waarom? Vanwege de regels. Regeren hier regels of mensen? Nou dan, pardon. Het zijn er maar 600.”, schrijft cabaretier Vincent Bijlo.

Geen lijsten

Teeven heeft alle burgemeesters die de oproep voor een Eerlijk Kinderpardon tot nu toe ondertekenden een brief geschreven. Daarin schrijft hij dat de burgemeesters zelf gegevens moeten aanleveren over kinderen die volgens hen onterecht buiten het Kinderpardon vallen. Burgemeester Ostendorp van Bunnik, in actie voor Shenjun vindt dat de omgekeerde weg. Hij schrijft dat er ook kinderen zijn die niet de aandacht van een burgemeesters hebben. Hij vraagt de staatssecretaris om de IND opdracht te geven om de advocaten van de kinderen te informeren over wat er precies nodig is om opnieuw naar de afgewezen aanvragen te kijken. Maar bovenal denkt Ostendorp dat de IND al over alle nodige gegevens beschikt om te komen tot de herbeoordeling van de afgewezen kinderen. Dat is wat de burgemeesters vragen.

“Het is principieel fout om nu om lijsten en rugnummers te vragen”, vindt Carla van Os van Defence for Children. “De overheid weet precies om welke kinderen het gaat. Zodra je begint met het noemen van aantallen en het maken van lijsten, krijg je onrechtvaardige uitsluiting met desastreuze gevolgen voor vergeten kinderen.”

Nog niet getekend voor een Eerlijk Kinderpardon? Doe het nu!

Deel dit artikel