Oproep compensatie eigen bijdrage boven het maximum uurtarief

  • door

Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Brancheorganisatie Kinderopvang en BOinK doen het dringende beroep op alle kinderopvangorganisaties om aan ouders die geen gebruik kunnen maken van de opvang door de sluiting, het gedeelte boven kinderopvangtoeslag (KOT) te vergoeden. Dit geldt ook voor de gastouderbureaus (samen met gastouders). Het basisuitgangspunt is en blijft dan ook dat ouders die geen gebruik kunnen maken van de opvang, door de kinderopvang gecompenseerd worden voor het gedeelte boven het maximum uurtarief van de KOT. Als ouders wél gebruik maken van de opvang in het kader van noodopvang kan de organisatie ervoor kiezen de boven-KOT compensatie alleen uit te keren voor de dagen…

Deel dit artikel