Op 1 juli 2023 wijzigt het kabinet de drie-uursregeling en het vaste gezichtencriterium in het Besluit kwaliteit kinderopvang. Naar verwachting wordt het gewijzigde besluit op 1 mei 2023 gepubliceerd. Hierover volgt nog berichtgeving. We begrijpen dat houders van kinderopvangorganisaties tijd nodig hebben zich voor te bereiden op deze wijzigingen. Er is bijvoorbeeld tijd nodig om […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl