De Memorie van Toelichting (of MvT) bij het wetsontwerp “Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden” is…

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl