De aanwezigheid van schijnzelfstandige zzp’ers levert de zorg, onderwijs en kinderopvang en hogere kosten en kwaliteitsverlies op. Bij brief van 16 december 2022 heeft Minister van Gennip aangekondigd te onderzoeken hoe dit verder aangepakt kan worden. Onderdeel van het PNIL-programma (Personeel Niet in Loondienst) is een verkenning naar mogelijke nieuwe – op de generieke inzet […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl