De kinderopvangorganisatie Topkids Almere Noorderplassen B.V. is in het LRK ingeschreven als houder van 6 locatie(s) kinderopvang met in totaal 283 kindplaatsen. Deze locaties en kindplaatsen zijn onder te verdelen in  : 3 locatie(s) kinderdagverblijf met in totaal  130 kindplaatsen. 3 locatie(s) buitenschoolse opvang met in totaal 153 kindplaatsen. Om een beeld te krijgen van […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl