Eind juni 2023 zijn er 7.876 kinderopvang-locaties (buitenschoolse opvang) met 343.197 kindplaatsen ingeschreven bij het LRK, oftewel gemiddeld 43,58 kindplaatsen per locatie. Een jaar daarvoor in juni 2022 waren dit respectievelijk 7.707 locaties buitenschoolse opvang (BSO) met 334.157 kindplaatsen, oftewel gemiddeld 43,36. Bij de 100 grootste BSO-locaties is er een gemiddelde van 67,58 kindplaats per locatie, […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl