Het aandeel mannen in de kinderopvang is nog steeds relatief laag. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in het 3e kwartaal van 2022 ongeveer 5,5% van de werkzame personen in de kinderopvang man was. In de loop der jaren is dit percentage wel iets gestegen, in 2013 was dit aandeel namelijk 4,7%. In de […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl